Connect with us

Malayalam Article

അച്ഛനില്ലാത്ത നിന്റെ മകൾക്ക് എവിടുന്നെങ്കിലും ചെറുക്കനെ കിട്ടുമോ? ഇത് വായിച്ചാൽ കണ്ണ് നിരയാത്തതായി ആരും കാണില്ല

Published

on

Parvathy's Facebook Post

ഭർത്താവിന്റെ സംരക്ഷണം ഇല്ലാതെ തന്റെ രണ്ടു മക്കളെയും വളർത്തി പഠിപ്പിച്ചു നല്ല ജോലി വാങ്ങി കൊടുത്തു ഒടുവിൽ മകൾ ആഗ്രഹിച്ച ആളിന് തന്നെ അവളെ വിവാഹവും കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അമ്മയുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ കഥയാണ് മകളായ പാർവ്വതി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്റെ അമ്മയെ ഓർത്തു അഭിമാനത്തോടെ പാർവ്വതി എഴുതിയിരിക്കുന്ന കുറുപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം വായിക്കാം..

ഇത് വെറു൦ കുറേ ഫോട്ടോസ് അല്ല… ഇതില് ഒരുപാടുണ്ട് പറയാ൯… 27-7-1992, ക൪ക്കിടകമാസ൦ ഭയങ്കര മഴയും കാറ്റു൦ ഒക്ക ഒള്ളപ്പോഴാ ഞാ൯ ജനിക്കുന്നേ എന്നാണ് എന്റെ മുത്തച്ഛ൯ (അമ്മയുടെ അച്ഛ൯) പറഞ്ഞത്… അമ്മക്ക് സിസേറിയ൯ ആരുന്നു…കുറച്ച് complicated ആരുന്നു… കുഞ്ഞിനേയോ അമ്മയേയോ ആരെലു൦ ഒരാളെയോ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ആ Doctor പറഞ്ഞത്…അമ്മക്ക് ആ സമയത്ത് ബോധ൦ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല… പക്ഷേ…ദൈവത്തിന്റെ ക്രിപ കൊണ്ട് രണ്ട് പേ൪ക്കു൦ ഒന്നു൦ സ൦ഭവിച്ചില്ല… അമ്മ 3 ദിവസ൦ ICU ആയിരുന്നു… അത്രയു൦ ദിവസ൦ മുത്തച്ഛനു൦ മുത്തശ്ശിയുമാണ് എന്നെ നോക്കിയത്.. പിന്നെ ഞാ൯ കുറച്ച് വലുതായപ്പോ, ഡാഡീ ഞങ്ങളെ ഹൈദരാബാദ് കൊണ്ടു പോയി…ഡാഡീ൦ അമ്മേ൦ അവിടെ ആയിരൂന്നു, ഞാ൯ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ…ഡാഡീക്ക് ജോലി അവിടെ ആയിരുന്നു.. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞൂസ് ഒണ്ടായി… അപ്പോഴേക്കു൦ ഞങ്ങള് നാട്ടില് വന്നു.. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് വലുതായി… ഞാ൯ school പഠിക്കുവാ….വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു school. കുഞ്ഞൂസ് ചെറുതാ…. എന്റെ അമ്മ പണ്ട് നല്ലോണ൦ പഠിക്കുവാരുന്നു… ഒരുപാട് പഠിക്കാ൯ പറ്റാത്തേന്റെ വിഷമ൦ ഇപ്പോളു൦ ഒണ്ട്… അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളേ നന്നായി പഠിപ്പിക്കണ൦..നല്ല school വിടണ൦ എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങള് ഒണ്ടാരുന്നു…പക്ഷേ വീട്ടമ്മ ആയി ജീവിക്കുന്ന അമ്മക്ക് അത് ഒന്നു൦ നടത്താനുള്ള പണ൦ ഇല്ലാരുന്നു.. ഡാഡീയോട് പറയാനേ അമ്മക്ക് പറ്റൂള്ളാരുന്നൂ…അങ്ങനെ കുറച്ച് നാള് കഴിഞ്ഞ് അമ്മക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടി… അങ്ങനെ അടുക്കളയിന്ന് അമ്മ അമ്മയുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പറക്കാ൯ തുടങ്ങി… ഒരുപാട് കഷ്ടപെട്ടു… അസൂയക്കാര് അമ്മയെ തള൪ത്താ൯ പലതു൦ ചെയ്തു… കുറേ കല്ലു൦ മുള്ളു൦…നിറഞ്ഞ….വഴിയിലൂടെ…യാതനകളു൦ …കണ്ണുനീരു൦…ഒക്കെ ആയി കടന്നു…ദുഷ്ട ആളുകളുടെ ചതി മൂല൦…ഡാഡിയു൦ അമ്മയു൦ വേ൪പിരിയേണ്ടി വന്നു… അമ്മ ഒറ്റക്കായി… പക്ഷേ ഇടവു൦ വലവു൦ ഞാനു൦ കുഞ്ഞൂസു൦ ഒണ്ടായിരുന്നു… അമ്മയേ ഞങ്ങള് കൈവിട്ടില്ല…കാരണ൦ അമ്മയുടെ കഷ്ടപ്പാട് എത്ര മാത്ര൦ ആണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു… അന്ന് മുതല് ഞങ്ങള് ഒന്നായി നിന്നു… ഞങ്ങള് വാടക വീട്ടില് ഒറ്റക്ക് താമസിച്ചു..അമ്മ ഞങ്ങളെ നല്ല school, College ഒക്കെ വിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു…അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ചവ൪ടെ മുന്നില് താഴാതെ…അന്തസായിട്ട് ഞങ്ങള് ജീവിച്ചു..

മാസ൦ എല്ലാ കാര്യങ്ങളു൦ ഒാടിക്കാ൯ കഷ്ടപെടുന്ന അമ്മ..ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ നല്ല cash വേണ്ടി വന്നു… എനിക്കു൦ കുഞ്ഞൂസിനു൦ നല്ല ജോലി കിട്ടിയപ്പോ അമ്മക്ക് കുറച്ച് ആശ്വാസ൦ ആയി… പിന്നെ അമ്മക്ക് എന്റെ വിവാഹ൦ ആയിരുന്നു അടുത്ത സ്വപ്ന൦…അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഓട്ട൦ അടുത്തത്… ഓരോന്നു൦ കൂട്ടിവച്ച് കുറേയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി…ആരോഗ്യ൦ പോലു൦ മറന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി കുറേ കഷ്ടപെട്ടു… എനിക്ക് കല്യാണ പ്രായ൦ ആയി… എന്റെ ആളേ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള freedom അമ്മ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു….അങ്ങനെ ഞാ൯ മനുവിനെ കണ്ടെത്തി…അമ്മയു൦ കുഞ്ഞൂസു൦ അത് സന്തോഷപൂ൪വ്വ൦ സമ്മതിച്ചു.. “അച്ഛനില്ലാ നീ എങ്ങനെ നിന്റെ മകളെ വിവാഹ൦ ചെയ്ത് അയക്കു൦??? എവിടുന്നേലു൦ ചെറുക്കനെ കിട്ടുമോ??? നീ ഒറ്റക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാ…നിന്നേകൊണ്ട് ഒന്നു൦ ഒരു വിവാഹ൦ നടത്താ൯ പറ്റില്ല…പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഭ൪ത്താവ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഒരു ചെറുക്കനേ൦…കിട്ടൂല…” എന്നൊക്കെ കുറേ ദുഷ്ട ജന്മങ്ങള് പറഞ്ഞ് നടന്നു… അമ്മ ആരോടു൦ ഒന്നു൦ തിരിച്ച് പറഞ്ഞില്ല… ഞങ്ങളുടെ Engagment നടത്തി…. 1 month gap കഴിഞ്ഞ് വിവാഹ൦.. ഈ വെല്ലു വിളിച്ചവരെ ഒക്ക പോയി ആദ്യ൦ ക്ഷണിച്ചു…😁 അങ്ങെന വിവാഹ ദിവസ൦…അമ്മയുടെ ആഗ്രഹ൦ പോലെ ഞാ൯ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി…അമ്മയുടെ ആ കഷ്ടപാടിന്റേയു൦ ഓരോ വേദനകളുടെയു൦ ഒക്കെ ഒരു ലക്ഷ്യ൦ ആണ് നിറവേറാ൯ പോകുന്നത്.. ഞാ൯ Auditorium ലോട്ട് കയറി…എല്ലാവരു൦ എന്റെ ഒപ്പ൦ നടന്നു വന്നു… മണ്ഠപത്തില് കയറി… മനുവിന്റെ ഒപ്പ൦ ഞാ൯ ഇരിന്നു… ഞാ൯ ആ സമയത്ത് എന്റെ അമ്മയെ നോക്കി അഭിമാനിച്ചു… മനു എന്റെ കഴുത്തില് താലികെട്ടിയപ്പോള്…എന്റെ അമ്മ അഭിമാനത്തോട് കൂടി തലയെടുപ്പോടെ ആ മണ്ഠപത്തിലുണ്ടായിരുന്നു… എല്ലാ൦ കഴിഞ്ഞ്… തളളി പറഞ്ഞവരൊക്ക വന്ന് അമ്മയോട് നല്ലവാക്കു പറഞ്ഞു… എന്റെ അമ്മ അത് നല്ല ചിരിയോടെ ഏറ്റു വാങ്ങി…. ഞങ്ങള്ക്ക് പോകാ൯ സമയമായി… ഇറങ്ങാ൯ പോകുന്നു… അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ നിറകണ്ണുകളോടെ എന്നെ യാത്ര അയക്കുന്നു… ഞാ൯ അവിടെ തിരഞ്ഞത് അമ്മയെ ആണ്… എത്ര നോക്കിയിട്ടു൦ കണ്ടില്ല…

പിന്നെ ഞാ൯ കണ്ടു…അവിടെ ഒരു chair ല് ഇരിക്കുന്നു……26 വ൪ഷ൦ ആയി അമ്മയുടെ ജീവനു൦…കണ്ണിലെ ക്രിഷ്ണമണി പോലെ നോക്കി വള൪ത്തിയ എന്നെ പിരിയാ൯ പോകുന്നതിന്റെ ഹ്രദയ൦ നുറുങ്ങുന്ന വേദന കടിച്ചമ൪ത്തി അവിടെ ഇരിക്കുവാണ്… ഞാ൯ ചെന്ന് പിടിച്ചപ്പോള് അമ്മ പൊട്ടി കരഞ്ഞു…ഇത്രയു൦ വ൪ഷ൦ ഞങ്ങള് 3 പേരു൦ ജീവിച്ചത് കൂട്ടുകാരെ പോലെ ആയിരുന്നു.. പെട്ടന്ന് ഞാ൯ മറ്റൊരു കുടുബത്തേക്ക് പോകുന്നത് അവ൪ക്ക് 2 പേ൪ക്കു൦ എന്നെ പിരിയുന്നതില് സഹിക്കാ൯ പറ്റില്ലാരുന്നു… എനിക്കു൦ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു.. ഇനി ഞാ൯ അവിടെ അഥിതി ആണല്ലോ… എന്തൊക്ക ആണെങ്കിലു൦..എന്റെ അമ്മയു൦ കുഞ്ഞൂസു൦ എന്റെ ജീവന്റെ പകുതി ആണ്…ഇപ്പോ എന്റ മനുവു൦… എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുടു൦ബ൦ സ്വ൪ഗമാണ്…❤ Love u sooo much Ammaa…

കടപ്പാട്: Parvathy Paaru

Advertisement

Malayalam Article

ഫുഡ്സീ റെസ്റ്റോറന്റ്: അറിയാം വൈവിധ്യമാർന്ന രുചികളുടെ ലോകത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ!

Published

on

By

വൈവിധ്യമാർന്ന രുചികളുടെ ലോകമാണ് ഫുഡ്‌സി റെസ്റ്റോറന്റ്. മുവറ്റുപുഴയിലെ പി‌ഒ ജംഗ്ഷനിലാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ അന്തരീക്ഷം ശരിക്കും കുടുംബത്തെ മാത്രമല്ല, യുവാക്കളെയും ഒരു പോലെ ആകർഷിക്കും വിധമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ രസകരമായ വസ്തുത എന്തെന്നാൽ, സാധാരകർക്കും ഇവിടേയ്ക്ക് ധൈര്യമായി കയറിവരാം എന്നുള്ളതാണ്, കാരണം ഇവിടെ വിഭവങ്ങളുടെ നിരക്ക് സാധാരണ ഹോട്ടലുകൾക്ക് സമാനമാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മികച്ചസൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി തന്നെ ഭക്ഷണവും കഴിക്കാം.

രുചികരമായ ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് കേവലം  120 രൂപ മാത്രമാണ് ഇവിടെ. ഇന്ത്യൻ വെറൈറ്റി-ഫുഡുകൾ, ചീനീസ് ഫുഡുകൾ, പ്രത്യേക ജ്യൂസുകൾ എന്നിവ ഈ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

കടപ്പാട്: Abhis Vlog

Continue Reading

Malayalam Article

എതിരെ ആംബുലൻസ് വരുന്നത് കണ്ടിട്ടും ചീറിപാഞ്ഞ ബസ്; അപകടത്തിന്റെ CCTV വീഡിയോ പുറത്ത്

Published

on

By

bus-drivers-mistake

രോഗിയുമായി സയറൻ മുഴക്കി സിഗ്നലിലൂടെ പാഞ്ഞുവരുന്ന ആംബുലൻസ് കണ്ടിട്ടും ബസിനു പോകാൻ സിഗ്നൽ ലഭിച്ചത് കണ്ടു ഡ്രൈവർ ബസ് മുന്നോട്ടെടുത്തതോടുകൂടി ഉണ്ടായത് വൻ അപകടം. സിഗ്നൽ ലഭിച്ചെങ്കിലും പോലും ആംബുലൻസ് പോയിട്ട് വാഹനം മുന്നോട്ടെടുക്കാൻ ക്ഷാമകാണിക്കാതിരുന്ന ബസ് ഡ്രൈവർക്കെതിരെ കടുത്ത പ്രതിക്ഷേധമാണ് ഉയർന്നത്.

എമർജൻസി ലൈറ്റിട്ട് സൈറൺ മുഴക്കിവരുന്ന അവശ്യസർവീസ് വാഹനങ്ങളായ ഫയർ എൻജിൻ,ആംബുലൻസ്, പൊലീസ് വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ ഏതു ദിശയിൽ നിന്നു വന്നാലും അവയ്ക്കുവഴി മാറിക്കൊടുക്കണം എന്നതാണു നിയമം. ആംബുലൻസിന് വഴി ഒരുക്കാത്തതു ട്രാഫിക്ക് നിയമലംഘനം തന്നെയാണ്.

Continue Reading

Malayalam Article

സൈക്കോ കാമുകന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ..

Published

on

By

psycho lover's symptoms

പ്രണയ തിരസ്കാരം നേരിട്ടാൽ പെണ്ണിനെ കത്തിച്ചു കൊല്ലണമെന്ന ഒരു വിചാരം ചില ചെറുപ്പക്കാരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പഴയ പോസ്റ്റ് വീണ്ടും. പാലിച്ചാൽ തടി രക്ഷപ്പെടുത്താം. പ്രണയാതിക്രമങ്ങൾ തടയാൻ പോന്ന ജാഗ്രതകളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ കുറിപ്പ് പ്രണയ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ഇടങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നു.ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ പക്വമായ ബന്ധം രൂപപ്പെടുത്താമോയെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം .ഇല്ലെങ്കിൽ നയപരമായി പിൻവലിയാൻ നോക്കണം.എത്രയും വേഗം ചെയ്താൽ കുത്തിനും കത്തിക്കലിനും ഇരയാകാതിരിക്കാം.

1.❤️എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചു മാത്രം പെരുമാറിയാൽ മതിയെന്ന വാശി കാണിക്കുന്നത് അപായ സൂചനയാണ്.അനുസരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഭീഷണികളും വൈകാരിക ബ്ലാക്ക് മെയ്‌ലിങ്ങുകളുമൊക്കെ പുറത്തെടുക്കുന്നത് ചുവന്ന സിഗ്നലാണ്.

2.❤️എവിടെ പോകണം ,ആരോട് മിണ്ടണം ,ഏതു വസ്ത്രം ധരിക്കണം തുടങ്ങിയ വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് .

3.❤️ഫോണിൽ കാൾ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കൽ,മെസ്സേജ് നോക്കൽ ,സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവെന്ന തിരച്ചിൽ -ഇവയൊക്കെ ഇരുത്തമില്ലാത്ത പ്രണയ ലക്ഷണങ്ങളാണ്.

4.❤️ഫോൺ എൻഗേജ്ഡ് ആകുമ്പോഴും ,എടുക്കാൻ താമസിക്കുമ്പോഴും കലഹം കൂട്ടുന്നതും സീനാക്കുന്നതും കുഴപ്പത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്.

5.❤️നിനക്ക് ഞാനില്ലേയെന്ന മധുര വർത്തമാനം ചൊല്ലി മറ്റെല്ലാ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളെയും പരിമിതപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നത് നീരാളിപ്പിടുത്തതിന്റെ തുടക്കമാകാം.

6.❤️ചൊല്ലിലും ചെയ്തിയിലും വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിരന്തരം ഇടപെടുന്നതായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം .

7.❤️നേരവും കാലവും നോക്കാതെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ വിളിക്കുകയും മെസ്സേജ് അയക്കുകയും,ഇപ്പോൾ തിരക്കാണെന്നു പറയുമ്പോൾ കോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശൈലികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം .

8.❤️നീ എന്നെ വിട്ടാൽ ചത്ത് കളയുമെന്നോ ,നിന്നെ കൊന്നു കളയുമെന്നോ ഒക്കെയുള്ള പറച്ചിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്കുള്ള പോക്കാണ്.ശരീര ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചു പടം അയച്ചു വിരട്ടുന്നത് ദുരന്ത സൂചനയാണ്.

9.❤️പ്രണയ ഭാവത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് പൊക്കി കയറ്റുകയും ,നിസ്സാരകാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട് കോപിച്ചു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയും ,പിന്നെ സോറി സോറിയെന്ന് വിലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല .

10.❤️മറ്റാരെങ്കിലുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകിയാൽ അസൂയ ,വൈകാരികമായി തളർത്തൽ.സംശയിക്കൽ -തുടങ്ങിയ പ്രതികരണങ്ങൾ പേടിയോടെ തന്നെ കാണണം.

ഈ പത്തു സൂചനകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സമാധാനപൂർണമായ പ്രണയം അസാധ്യം.ഈ പ്രണയ വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നതാണ് ബുദ്ധി .

കടപ്പാട്: Drcjjohn Chennakkattu

 

Continue Reading

Writeups

Malayalam Article1 day ago

ഫുഡ്സീ റെസ്റ്റോറന്റ്: അറിയാം വൈവിധ്യമാർന്ന രുചികളുടെ ലോകത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ!

വൈവിധ്യമാർന്ന രുചികളുടെ ലോകമാണ് ഫുഡ്‌സി റെസ്റ്റോറന്റ്. മുവറ്റുപുഴയിലെ പി‌ഒ ജംഗ്ഷനിലാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ അന്തരീക്ഷം ശരിക്കും കുടുംബത്തെ മാത്രമല്ല, യുവാക്കളെയും ഒരു പോലെ ആകർഷിക്കും വിധമാണ്...

bus-drivers-mistake bus-drivers-mistake
Malayalam Article2 days ago

എതിരെ ആംബുലൻസ് വരുന്നത് കണ്ടിട്ടും ചീറിപാഞ്ഞ ബസ്; അപകടത്തിന്റെ CCTV വീഡിയോ പുറത്ത്

രോഗിയുമായി സയറൻ മുഴക്കി സിഗ്നലിലൂടെ പാഞ്ഞുവരുന്ന ആംബുലൻസ് കണ്ടിട്ടും ബസിനു പോകാൻ സിഗ്നൽ ലഭിച്ചത് കണ്ടു ഡ്രൈവർ ബസ് മുന്നോട്ടെടുത്തതോടുകൂടി ഉണ്ടായത് വൻ അപകടം. സിഗ്നൽ ലഭിച്ചെങ്കിലും...

psycho lover's symptoms psycho lover's symptoms
Malayalam Article4 days ago

സൈക്കോ കാമുകന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ..

പ്രണയ തിരസ്കാരം നേരിട്ടാൽ പെണ്ണിനെ കത്തിച്ചു കൊല്ലണമെന്ന ഒരു വിചാരം ചില ചെറുപ്പക്കാരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പഴയ പോസ്റ്റ്...

women-fight-in-train women-fight-in-train
Malayalam Article4 days ago

ഗർഭിണിയുമായി സീറ്റിനെ ചൊല്ലി തർക്കം; തമ്മിൽ തല്ലി യുവതികൾ

ഗർഭിണിയായ യുവതിയുമായി സീറ്റിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിനൊടുവിൽ തമ്മിൽ തല്ലി യുവതികൾ. ലണ്ടനിൽ ആണ് സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. ട്രെയിനിൽ തൊട്ടടുത്ത സീറ്റുകളിൽ ഇരുന്ന യുവതികൾ ആണ് കലഹത്തിനൊടുവിൽ കയ്യാങ്കളിയിൽ...

kerala-police-helped-a-older-man kerala-police-helped-a-older-man
Malayalam Article5 days ago

30 വർഷത്തെ പ്രവാസത്തിനൊടുവിൽ നാട്ടിലേക്ക്; തിരികെയെത്തിയപ്പോൾ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ഭാരം. ഒടുവിൽ സംഭവിച്ചത്..

30 വർഷക്കാലം പ്രവാസജീവിതം നയിച്ച് വിശ്രമജീവിതത്തിനായി തിരികെ നാട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ 70 വയസ്സുകാരനായ അബുബക്കറിനെ കാത്തിരുന്നത് ഏകാന്ത ജീവിതമാണ്. ജനമൈത്രി ബീറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടെയാണ്...

Manoj Vellanad's Post Manoj Vellanad's Post
Malayalam Article6 days ago

ആ നശിച്ച രാത്രി ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്നത്തേയും പോലെ ഒരു സാധാരണ രാത്രിയാകുമായിരുന്നു അത്…

ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനമായ ഇന്ന് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ വളരെ നിർണായകമായ സംഭവം പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ മനോജ് വെള്ളനാട്. മനോജിന്റെ അനുഭവക്കുറുപ്പിന്റെ പൂർണ രൂപം വായിക്കാം.. ഇന്ന്...

Women using aluminium pan in head Women using aluminium pan in head
Malayalam Article2 weeks ago

ഹെൽമെറ്റിന് പകരം പാത്രം തലയിൽ വെച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്ന യാത്രക്കാരി(വീഡിയോ)

ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ പുതുക്കിയതോടെ പോലീസുകാരുടെയും അധികൃതരുടെയും കണ്ണിൽ പെടാതിരിക്കാനുള്ള പരാക്രമങ്ങളിൽ ആണ് ജനങ്ങൾ. എങ്ങനെയും കടുത്ത ഫൈനുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപെടാനാണ് ജനങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലത്തിനു...

experince about bank employees experince about bank employees
Malayalam Article2 weeks ago

ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ മകളുമായി ബാങ്കിലെത്തിയ ഒരമ്മയ്ക്കു നേരിടേണ്ടി വന്ന അനുഭവം..

ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും നേരിടുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളിലും ആരാധനയാളങ്ങളിലും വിവാഹ ചടങ്ങുളക്കുമെല്ലാ ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ മാതാപിതാക്കൾ മടിക്കുന്നതിന്റെ...

Malayalam Article2 weeks ago

‘ഇതെന്റെ ബാല്യകാല സ്വപ്നമായിരുന്നു’: ദുബായിൽ ബസ് ഡ്രൈവറായ കേരള യുവതി

കൊല്ലം സ്വദേശിയായ സുജ തങ്കച്ചൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് എല്ലായ്പ്പോഴും ലോറികൾ, ട്രക്കുകൾ, വലിയ ബസുകൾ എന്നിവ ഓടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു. സാധാരണയായി പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു തൊഴിൽ.കേരള റോഡ്...

Malayalam Article2 weeks ago

പ്രണയം തലക്ക് പിടിച്ച് മതം മാറി മലേഷ്യയിലേക്ക് ഓടി എന്നൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ വാസ്‍തവ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ഗായിക അഞ്ജു ജോസഫ്.

തനിക്കുണ്ടായ ഗോസിപ്പുകൾക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അഞ്ചു ജോസഫ്. ഏതാനം ദിവസങ്ങൾക്കുമുൻപ് താൻ സ്വാകാര്യ മാധ്യമത്തിന് കൊടുത്ത ഇന്റർവ്യൂവിലെ ചില മറുപടിയെ ആസ്പതമാക്കിയായാണ് പ്രചരണങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഇന്റർവ്യൂവിൽ തനിക്കുണ്ടായ...

Trending

Don`t copy text!