ബാപ്പയുടെ പീഡനകഥയുടെ ക്രൂരതയെക്കുറിച്ച് 24 കാരിയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ - മലയാളം ന്യൂസ് പോർട്ടൽ
Current Affairs

ബാപ്പയുടെ പീഡനകഥയുടെ ക്രൂരതയെക്കുറിച്ച് 24 കാരിയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ

ബാപ്പയുടെ പീഡനകഥയുടെ ക്രൂരതയെക്കുറിച്ച് 24 കാരിയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽവെറും പതിനാല് വാഴയസ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചു രഹാനക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ !

https://youtu.be/WbugSRly4Xc

Trending

To Top
Don`t copy text!