സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത സഹായിക്കുക ! - മലയാളം ന്യൂസ് പോർട്ടൽ
Current Affairs

സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത സഹായിക്കുക !

സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത സഹായിക്കുക !

കണ്ണു നിറയാതെ നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ കഴിയില്ല
നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഇല്ലേ ഇതു പോലൊരു പൊന്നു മോൾ
സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രക്കും ദയനീയമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രിങ്ങപുരം ബിന്ധുവിന്റെ അവസ്ഥ കഴിയുന്നവരെല്ലാം സഹായിക്കണം
മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യൂ

NAME: BINDHU PRADEEP
A/C NO : 67305643406
IFSC-Code/SBIN0070169
STATE BANK OF TRAVANCORE
Br: KODUNGALLUR
Mob: 9539533170

https://www.facebook.com/firosalr855885/videos/549336908816114/

Trending

To Top
Don`t copy text!