മലയാളം ന്യൂസ് പോർട്ടൽ
Malayalam Article

സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ ഈ ചിത്രങ്ങള്‍; കാണാം ക്യാമറയില്‍ അവിചാരിതമായി പതിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങള്‍

ഫോട്ടോഗ്രഫി അത്ര വശമില്ലാത്തവര്‍ക്കും ചില സമയങ്ങളില്‍ യാദൃശ്ചികമായെങ്കിലും നല്ല ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താന്‍ കഴിയാറില്ലേ. അത്തരത്തില്‍ ചില ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവ. അവിചാരിതമായി സംഭവിച്ച ചില നിമിഷങ്ങള്‍ ക്യാമറയില്‍ പകര്‍ത്തപ്പെട്ടപ്പോള്‍ സംഭവിച്ചത് ശരിക്കും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തും.