Connect with us

Malayalam Article

ശബരിമലയും ബുദ്ധനും

Published

on

“WatchVideo”

നവംബർ മാസം പകുതി മുതൽ ജനുവരി പകുതി വരെ രാജ്യത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിൽ നിന്ന് ജാതി ഭേദമന്യേ ഭക്തർ പോയിരുന്നു. ക്ഷേത്രം ആനയും കടവയും പുലിയും കാട്ടുപോത്തും നിറഞ്ഞ ഘോര വനത്തിൽ ആയിരുന്നു എന്നും കാൽനടയായി പോവുക അല്ലാതെ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഇല്ല എന്നും പറയുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഈ ഗ്രന്ഥം എഴുതുന്ന കാലയളവിൽ തന്നെ ഏകദേശം രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം ഭക്തജനങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും മലകയറിയതായി പറയുന്നു.

പിന്നെ പറയുന്നത് ശബരിമല വൃതത്തെ കുറിച്ചാണ്.ഏകദേശം 55 ദിവസത്തെ വൃതം എടുത്തുകൊണ്ട് കെട്ടുനിറച്ചു ശരണം വിളിയുമായി നീല കാവി അതും അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ ഉള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചാണ് ഭക്തർ മല ചവുട്ടിയിരുന്നത് എന്നും പറയുന്നു.(ഇവിടെ 55 ദിവസം എന്നു പറയുമ്പോ 51 ദിവസത്തെ വൃതവും 3 ദിവസത്തെ ഉപവാസവും, ശേഷം 55 ആം ദിവസം യാത്ര ആരഭിക്കുകയുമാണ് പണ്ട് ചെയ്തിരുന്നത്).സ്ത്രീപുരുഷ ഭക്തർ പോകുമെങ്കിലും സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നുകിൽ അവർ അൻപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്തു വയസ്സിന് താഴെ ആയിരിക്കണം എന്നു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ 112 പേജിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.ശരംകുത്തിയാൽ, പേട്ടതുള്ളൽ , ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന് പന്തളം കൊട്ടാരവുമായുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങിയവക്ക് ശേഷം ആരംഭിക്കുന്നത് ശബരിമല യുവതിപ്രവേശനം പോലെ തന്നെ ചൂട് പിടിച്ച ചർച്ചാ വിഷയമായ ശാസ്താവും ബുദ്ധനെ കുറിച്ചുമുള്ള വാദങ്ങൾ ആണ്.

ബുദ്ധൻ ശാസ്താവ്

ശ്രീ ബുദ്ധന്റെ ഹൈന്ദവ വൽക്കരിച്ച രൂപമാണ് ശാസ്താവ് എന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ പിന്തുണക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന വാദമാണ് അമരകോശത്തിൽ ബുദ്ധ എന്ന പദത്തിന് ശാസ്താവ് എന്ന പര്യായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.അമരകോശ പ്രകാരം ബുദ്ധ എന്ന പദത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പര്യായങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമാണ്.
ബുദ്ധ:-സർവ്വജ്ഞഃ; സുഗതഃ;ധർമ്മരാജഃ;തഥാഗതഃ;സമന്ത-ഭദ്രഃ;ഭഗവാൻ;മരജിത്;ലോകജിത്;ജിനഃ; ഷഡഭിജ്ഞഃ;ദശബലഃ;
അദ്വയവാദി;വിനായകഃ; മുനീന്ദ്രഃ;ശ്രീഘ്‌നഃ; ശാസ്താ;മുനിഃ;സഖ്യാഃ;സഖ്യ സിംഹ;സർവ്വാർത്ഥസിദ്ധ;സൗദ്ധോദനി ഗൗതമ;അർക്കബന്ധു;മായാദേവിസുത.

ആജ്ഞാപിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ
“ശാസ്” എന്ന ധാതുവിൽ നിന്നാണ് ശാസ്താ എന്ന പദം.ശാസ്താവ് എന്നാൽ ആജ്ഞാപിക്കുന്നവൻ എന്നോ ഭരിക്കുന്നവർ എന്നോ പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നോ ആണ് അർത്ഥം.ശാസ്താവ് എന്ന പദം ഈ രീതിയിൽ അഭയവരദരായി ഇരിക്കുന്ന ഏത് ദേവതക്ക് വേണമെങ്കിലും പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും.ബുദ്ധ എന്ന പദത്തിന്റെ നിരവധി പര്യായങ്ങളിൽ ഒന്നായ ശാസ്താവ് എന്ന പദത്തിന്റെ പരാമർശം ബുദ്ധനും ശാസ്താവും ഒന്നാണ് എന്ന വാദഗതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് തെളിവായി എടുക്കാൻ കഴിയില്ല.ഇനി അഥവാ ഈ വാദം ശരിയാണെങ്കിൽ വിനായകൻ അതായത് ഗണപതിയും ശാസ്താവും ഒന്നാണ് എന്നു പറയേണ്ടി വരും കാരണം ബുദ്ധ എന്ന പദത്തിന് പര്യായമായി വിനായകൻ എന്നും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.

ത്രിശരണം
ബുദ്ധിസത്തിന്റെ ത്രിശരണത്തെ( ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാമി, ധർമ്മം ശരണം ഗച്ഛാമി, സംഘം ശരണം ഗച്ഛാമി)
അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ശബരിമല ഭക്തജനങ്ങളുടെ ശരണം വിളി എന്നു ചില പണ്ഡിതർ വാദിക്കുന്നുണ്ട്.ശരണമയ്യപ്പ എന്നത് ഹൈന്ദവർക്ക് ഈശ്വരീയ കൃപക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ പൊതുവായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് എന്നാണ് ജെ.ഐ.എച്(ജേർണൽ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി) ന്റെ എഡിറ്റർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.തങ്ങളുടെ രക്ഷകനിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം തേടുന്ന ആശയം ബൗദ്ധരിൽ നിന്നോ ബുദ്ധനിൽ നിന്നോ ആണ് ഉടലെടുത്തത് എന്നു വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയില്ല.ബൗദ്ധർക്ക് ത്രിശരണ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ളതിൽ സംശയമില്ല. എന്നാൽ അതാണ് ആദ്യത്തേത് എന്നോ ആദ്യകാലങ്ങളിലേത് എന്നോ അർത്ഥമില്ല.

ക്ഷേത്രസ്ഥാനം
ബുദ്ധൻ ആണ് ശാസ്താവ് എന്ന വാദത്തിന് അനുകൂലമായി വാനാന്തരങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശാസ്താ ക്ഷേത്രങ്ങളെ പറയാറുണ്ട്.ഏകാന്തസ്ഥലത്തു വാസിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ആണ് ബൗദ്ധികർ എന്നത് ശരി തന്നെ എന്നാൽ എണ്ണമറ്റ ശാസ്താ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വനങ്ങൾക്ക് പുറത്തും ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ള വസ്തുതചൂണ്ടികാണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.ഒരു പക്ഷെ മൂല ശാസ്താവിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വനങ്ങളിൽ ആയിരിക്കും എന്നാൽ രാജ്യത്തിലുടനീളം വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നൂറ് കണക്കിന് ശാസ്താ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും.ഹൈന്ദവ സന്യാസിമാരും മറ്റും ധ്യാനത്തിനും തപസിനും വേണ്ടി വനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് കൊണ്ടു തന്നെ ബൗദ്ധർക്ക് മാത്രമാണ് വനങ്ങളോട് പ്രിയം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നു പറയാനും സാധിക്കില്ല.

ആരാധന സമ്പ്രദായം
ശബരിമലയിലെ ബൗദ്ധസിദ്ധാന്തത്തിന് അനുകൂലമായി പറയുന്ന മറ്റൊരു വാദം ശാസ്താ ആരാധനയ്ക്ക് ബൗദ്ധരുടെ ആരാധന സമ്പ്രദായവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നതാണ്.
അഹിംസ,ഉപവാസം,ലൗകീക സുഖങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വിട്ടൊഴിയൽ സർവ്വോപരി ജാതിമത വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാതെയുള്ള തീർത്ഥാടനം ബൗദ്ധീക സവിശേഷതകളായി ചൂണ്ടികാണിക്കാറുണ്ട്.എന്നാൽ ഇവിടെയും എടുത്തു പറയേണ്ട വസ്തുത എന്തെന്നാൽ അഹിംസ ബൗദ്ധർക്ക് മാത്രം ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല.അഹിംസയിൽ ബൗദ്ധർക്ക് ഊന്നൽ കൂടുതലായി ഊന്നൽ നൽകാറുണ്ട് എന്നതിൽ സംശയമില്ല എന്നാൽ ഹൈന്ദവർക്കും ജൈനർക്കും ആ അഹിംസ അന്യമല്ല.ഹൈന്ദവർ തീർത്ഥാടനത്തിന് മുൻപ് അഹിംസ,ഉപവാസം തുടങ്ങിയ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് സാധാരണയാണ്

തീർത്ഥാടകർക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വത്യസ്തമായ പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്.ലൗകീക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറി അച്ചടക്കത്തോടെ ആഡംബരവിഷയങ്ങൾ എല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തീർത്ഥാടനം ചെയ്യാൻ ഹൈന്ദവ സന്യാസിവാര്യന്മാർ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്.അതിനാൽ തന്നെ ഇത് ബൗദ്ധരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല.ശരീരത്തിലും ഉപരി തന്റെ ആത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ആണ് ഒരു ഭക്തൻ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്.ശാസ്താവ് യുദ്ധകലകളുടെ കൂടി ദേവതയായാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്.ഈശ്വര പ്രീതിക്കായി ശാസ്താവിനെയും ദുർഗാദേവിയെയും പരദേവതകൾ ആയി കണ്ടു നടത്തിയിരുന്ന കളികൾ ആണ് സംഘകളി, ചാത്തിരകളി, പാനകളി , യാത്രക്കളി തുടങ്ങിയവ.ഇവയെല്ലാം ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതിന് മുൻപേ യോദ്ധക്കൾ ശാസ്താവിന് പാന അല്ലെങ്കിൽ പൂജ അർപ്പിച്ചിരുന്നു.ഭൂരിഭാഗം ഗ്രാമങ്ങളിലെയും കളരിതറകളിലെ ഉപാസനമൂർത്തി ശാസ്താവ് ആയിരുന്നു.യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഭടന്മാർ ശാസ്താ പൂജ കഴിയാതെ ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്നു പറയപ്പെടുന്നു.പുരാതന കാലം മുതലേ ഈ രീതി പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.ഇതിൽ പ്രധാനമായി ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം ശാസ്താവിന് യുദ്ധവും ആയോധന കലകളുമായുള്ള ബന്ധമാണ്.ശാസ്താവും ബുദ്ധനും ഒന്നാണ് എന്ന വാദത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കാൻ കഴിയുന്ന വാദമാണ് ഇത്.കാരണം യുദ്ധവും ആയോധന കലകളുമായി ബന്ധമുള്ള ശാസ്താവും അഹിംസ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ബുദ്ധനും ഒന്നാണ് എന്നു പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല.

വിഗ്രഹം
അത്പോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാദമാണ് ശാസ്താവിനെയും ബുദ്ധന്റെയും രൂപഭാവങ്ങളിൽ ഉള്ള സാമ്യം.കേരളത്തിൽ ബുദ്ധിസതിന്റെ അവസാനത്തോടെ ശബരിമലയിലെ ബുദ്ധ വിഗ്രഹം മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയോ ചെയ്തു എന്നാണ് വാദം.എന്നാൽ ട്രാവൻകൂറിൽ ഒട്ടനേകം ശാസ്താ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ ബുദ്ധ വിഗ്രഹത്തിന്റെ സവിശേഷതകളുമായി അവക്ക് ഒന്നിന് പോലും സാമ്യമില്ല.ശാസ്താവിന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം കാണുന്നത് അംശുമഭേദാഗമം,സുപ്രഭേദാഗമം,കരണാഗമം എന്നിവയിലാണ്.അംശുമഭേദാഗമ പ്രകാരം പദ്മാസനത്തിൽ മൂന്ന് നയനങ്ങളോടും നാല് കരങ്ങളോടും രണ്ടു കരങ്ങളിൽ അഭയവരദ മുദ്രകളോടും മൂന്നും നാലും കരങ്ങളിൽ ഖദ്‌ഗവും ഖേടകവും ധരിച്ചു കൊണ്ട് സ്വർണ്ണ വർണ്ണത്തോട് കൂടി പട്ടു വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു കൊണ്ടു ശാന്ത സ്വരൂപനായി ഇരിക്കുന്ന രൂപമാണ് ശാസ്താവിന്.

സുപ്രഭേദാഗമത്തിൽ രണ്ടു കരങ്ങളോടും രണ്ടു നയനങ്ങളോടും ഇരു നിറത്തോടും കറുത്തു ഇരുണ്ട കേശത്തോടും സർവ്വാഭരണഭൂഷിതനും യജ്ഞോപവീതം ധരിച്ചതുമായ രൂപമാണ് ശാസ്താവിന്. ഒപ്പം കൈകാലുകൾ മടക്കി വലതു കരത്തിൽ വളഞ്ഞ ഒരു വടിയും ഇടത് കരത്തിൽ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും തളിരിലകളും ചെടികളും കുടവയറും ശാസ്താവിന് ഉണ്ട്.നായകളോടും ആടുകളോടും പക്ഷികളോടും ഒപ്പം വിനോദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്.കാരണാഗമത്തിൽ ഇരുകണ്ണുകളോടും ഇരുകരങ്ങളോടും ശാസ്താവിനെയാണ് പറയുന്നത്.പീഠത്തിൽ ആസനസ്ഥനായി ഇടത് കാൽ താഴ്ത്തി വെച്ചു വലത് കാൽ മടക്കി പീഠത്തിന് ലംബമായി വെച്ചു.കരിനീല നിറത്തിൽ വിടർന്നു കിടക്കുന്ന കേശം, നീലയോ വെള്ളയോ ഇരുനിറം,ഗജം വാഹനം ഗജത്തിന് നാല് തുമ്പികൈകൾ.

കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ശാസ്താ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ മേൽ വിവരിച്ച പ്രകാരം ഉള്ള ശാസ്താ വിഗ്രഹങ്ങൾ കാണാം.എന്നാൽ ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ രൂപം ആകട്ടെ സിംഹാസനത്തിലോ മറ്റോ നിൽക്കുന്നതോ ഇരിക്കുന്നതോ ആയ രീതിയിൽ ധവളവർണ്ണത്തിൽ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന വദനത്തോട് കൂടിയും വിശാലമായ നീണ്ട കണ്ണുകളോടും, ഉയർന്ന നാസദ്വാരങ്ങളോട് കൂടിയും കർണ്ണവേധം ചെയ്തു താഴേക്ക് തൂങ്ങിയ കാതുകളും, നീണ്ട കരങ്ങളും, അല്പം മാംസളമായ മാറിടവും,ചെറുതായി തൂങ്ങിയ വയറും കേശഭാരം ഉഷ്‌ണീശമായി അതായത് കീരീട ആകൃതിയിൽ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നതും മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ചതുമാണ്.ഈ രൂപത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വിഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് കേരളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല.

ശാസ്താവിനെ രക്ഷക ഭാവത്തിൽ ആണ് പരശുരാമൻ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തത് എന്നു കേരളോല്പത്തിയിൽ പറയുന്നു.ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ ശാസ്താവ് എന്നത് ബുദ്ധൻ അല്ല വന്നു വ്യക്തമാണ്.ബുദ്ധനെ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരം ആയി ആരാധിച്ചു പോന്നിരുന്ന ബുദ്ധമതം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് വാസ്തവം തന്നെ.അതിന്റെ പ്രഭാവം ഭാഷയിലും മറ്റും ഉള്ളതും ശരി തന്നെ എന്നാൽ കേരളത്തിനു തനതായ പാരമ്പര്യം ഇല്ല എന്നാണോ???

കൂടുതൽ റെഫെർന്സിനായി ചില ബുക്കുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.(List Incomplete)
1.പ്രൊഫസർ കെ.വി.രംഗസ്വാമി അയ്യംഗാർ കോമെമ്മോറേഷൻ വോളയം
2.ശാസ്താ വർഷിപ് ഇൻ ട്രാവൻകൂർ
3.കേരള ചരിതം
4.കേരളോല്പത്തി
5.ജേർണൽ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി

6.മാൻ ഇൻ ഇന്ത്യ
7.ഹിന്ദു ഐക്കണോഗ്രാഫി
8.സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇമേജസ്
9.ആകാശ ഭൈരവ കല്പം
10.സ്കന്ദപുരാണം
11.ഭൂതനാഥ ചരിത്രം

Advertisement

Malayalam Article

ഇനിയും എന്നെ അപമാനിക്കരുത്… വീട് നിർമാണത്തിനായി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നല്‍കാം

Published

on

By

പനമരം പഞ്ചായത്തിലെ പരക്കുനിയിലെ പണിയ വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട ആദിവാസി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വീടു വെച്ച്‌ നല്‍കാമെന്നായിരുന്നു മഞ്ജുവിന്റെ വാഗ്ദാനം. എന്നാൽ വാഗ്ദാനം മഞ്ജുവാര്യര്‍ പാലിച്ചില്ല. തുടർന്ന് വീടുവച്ചു നല്‍കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നല്‍കി വഞ്ചിച്ചുവെന്ന പേരില്‍ നടി മഞ്ജു വാര്യര്‍ക്കെതിരെ വാഗ്ദാന ലംഘന കേസ് നൽകിയിരുന്നു .
സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കിയ ഭവനപദ്ധതിയില്‍ പത്തുലക്ഷം രൂപ സംഭാവനയായി നല്‍കാമെന്ന് മഞ്ജു വാര്യര്‍ കത്തുമുഖേന അറിയിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച്‌ ഇനിയും തന്നെ അപമാനിക്കുകയോ അക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും മഞ്ജു വാര്യര്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Continue Reading

Malayalam Article

താരരാജാക്കന്മാർ ഉൽഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു; പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന് അങ്ങനെ സ്വന്തം ഓഫീസ് സമുച്ചയം [Video]

Published

on

കേരളം ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന് സ്വന്തം ഓഫീസ് സമുച്ചയം എന്ന സ്വപ്നം ഒടുവിൽ യാഥാർഥ്യമായി. കൊച്ചി, പുല്ലേപ്പടിയിലെ ഓഫീസിൽ നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ മധുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു. മലയാളസിനിമയിലെ ഒട്ടുമിക്ക നിർമാതാക്കളും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിൽ പഴയകാല നിർമാതാക്കളെ പൊന്നാടയണിച്ചു ആദരിച്ചു. കേരളം ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്റെ ഓഫീസിൽ ഉൽഘാടനത്തിന്റെ വീഡിയോ കാണാം.

Continue Reading

Malayalam Article

16 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കാസർഗോഡ് നിന്നും UAE ലേക്ക് പറന്ന സാധാരണക്കാരനായ പയ്യൻ ഇന്ന് ആരാണെന്നു അറിയണ്ടേ?

Published

on

By

എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരെയും പോലെ  വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കൂട്ടിവെച്ച കുറെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ മാത്രമായ് UAE ലേക്ക് പറന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്ന് UAE ൽ സ്വന്തമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്നു. നൗഫൽ ബിൻ അബൂബക്കറിന്റേത് തികച്ചും വേറിട്ടൊരു ജീവിത കഥയാണ്. അബുദാബി രാജകൊട്ടാരത്തിൽ സൂപ്പർവൈസർ ആയാണ് നൗഫൽ UAE യിൽ എത്തുന്നത്. എന്നാൽ 16 വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം അദ്ദേഹം UAE യിൽ സ്വന്തമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അർപ്പണബോധവും കഠിനാധ്വാനവും ആണ്  അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിൽ ഇത്രയധികം ഉയർച്ച നൽകിയത്. 

കേവലം ഒരു വ്യവസായി മാത്രമല്ല നൗഫൽ. തികഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യ സ്‌നേഹി കൂടിയാണ്. നാട്ടിലും വിദേശത്തുമായി നിരവധി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആണ് നൗഫൽ നടത്തുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നൗഫൽ നിരവധി അവാര്ഡുകൾക്കും അര്ഹനായിട്ടുണ്ട്. മുൻ കേരള മന്ത്രി പന്തളം സുധാകരനിൽ നിന്ന് 2015 ൽ അദ്ദേഹത്തിന് ‘മഹാത്മാഗാന്ധി കൾച്ചർ അവാർഡ്’ ലഭിചിരുന്നു. എന്നാൽ വലം കൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടം കൈ അറിയരുതെന്ന് പ്രകൃതക്കാരൻ കൂടിയാണ് നൗഫൽ. 

മനുഷ്യസ്നേഹി മാത്രമല്ല, ഇദ്ദേഹം തികഞ്ഞ ഒരു മൃഗ സ്‌നേഹി കൂടിയാണ്. കുതിരയോടാണ് നൗഫലിന് പ്രിയം കൂടുതൽ. പലതരം ജീവികളുമായുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ആണ് നൗഫൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നത്. 

“പരാജയങ്ങളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടുന്നില്ല! ഞാൻ സ്ഥിരമായി പരാജയപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. വിജയം മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ ഒരേ ഒരു ലക്‌ഷ്യം.  എന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രചോദനം നൽകിയത്. എനിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വളരെയധികം ത്യാഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  എന്നാൽ  മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് നന്നേ കുറവായിരുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിൽ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ കാരണം ആണ്.  അവർ എനിക്ക് നൽകിയ പിന്തുണയാണ് എന്നെ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യനാക്കിയത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 

Continue Reading

Writeups

Malayalam Article5 days ago

ഇനിയും എന്നെ അപമാനിക്കരുത്… വീട് നിർമാണത്തിനായി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നല്‍കാം

പനമരം പഞ്ചായത്തിലെ പരക്കുനിയിലെ പണിയ വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട ആദിവാസി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വീടു വെച്ച്‌ നല്‍കാമെന്നായിരുന്നു മഞ്ജുവിന്റെ വാഗ്ദാനം. എന്നാൽ വാഗ്ദാനം മഞ്ജുവാര്യര്‍ പാലിച്ചില്ല. തുടർന്ന് വീടുവച്ചു നല്‍കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നല്‍കി...

Malayalam Article6 days ago

താരരാജാക്കന്മാർ ഉൽഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു; പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന് അങ്ങനെ സ്വന്തം ഓഫീസ് സമുച്ചയം [Video]

കേരളം ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന് സ്വന്തം ഓഫീസ് സമുച്ചയം എന്ന സ്വപ്നം ഒടുവിൽ യാഥാർഥ്യമായി. കൊച്ചി, പുല്ലേപ്പടിയിലെ ഓഫീസിൽ നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ മധുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മോഹൻലാലും...

Malayalam Article1 week ago

16 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കാസർഗോഡ് നിന്നും UAE ലേക്ക് പറന്ന സാധാരണക്കാരനായ പയ്യൻ ഇന്ന് ആരാണെന്നു അറിയണ്ടേ?

എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരെയും പോലെ  വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കൂട്ടിവെച്ച കുറെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ മാത്രമായ് UAE ലേക്ക് പറന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്ന് UAE ൽ സ്വന്തമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്നു. നൗഫൽ...

Malayalam Article2 weeks ago

നഗരമധ്യത്തിലെ പ്രധാന ഹോട്ടലുകളില്‍ നിന്നും വീണ്ടും പഴകിയ ഭക്ഷണം

തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ പ്രധാന ഹോട്ടലുളിൽ  ആരോഗ്യവിഭാഗം നടത്തിയ  പരിശോധനയിൽ പഴകിയ ഭക്ഷണം പിടികൂടി. വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതേ അനുഭവം നഗരത്തിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ വരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം...

Malayalam Article2 weeks ago

ലക്ഷ്മി ദേവിയും ജേഷ്ടാ ഭഗവതിയും , ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം

പണ്ടൊക്കെ ത്രിസന്ധ്യാ സമയം മതിലിന്‌ വെളിയില്‍ ജ്യേഷ്‌ഠയ്‌ക്ക് പുക കാണിക്കുക എന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനു ശേഷമാണ്‌ നിലവിളക്ക്‌ കൊളുത്തുക.അതായത്‌ വീടും പരിസരവും തൂത്തുവാരി വൃത്തിയാക്കി...

Malayalam Article2 weeks ago

സ്വവര്‍ഗാനുരാഗത്തെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള മടിയും, അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ ക്യാൻസറും… നീണ്ട പത്തുവര്‍ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ അവർ വിവാഹിതരായി

ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിങ് പഠിക്കുന്നതിനായി വെര്‍ജിനീയയിലെ വുമണ്‍സ് ലിബറല്‍ ആര്‍ട്‌സ് കോളേജില്‍ എത്തിയതായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രക്കാരിയായ മേഖല. വെര്‍ജീനിയ മേഖലയ്ക്ക് നല്‍കിയ ആദ്യ സമ്മാനമായിരുന്നു ടെക്‌സാസുകാരിയായ ടെയ്റ്റം. ഇരുവരും തമ്മിൽ...

Malayalam Article2 weeks ago

അന്ന് ഞാൻ മോദി നല്‍കിയ 250 രൂപ വാങ്ങിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് നില്ക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു

നാടറിയുന്ന നാടന്‍ പാട്ടുകാരിയാകാന്‍ തനിക്ക് പ്രചോദനവും പിന്തുണയും നല്‍കിയ നരേന്ദ്രമോദിയെ കാണാൻ എത്തിയ സന്തോഷത്തിൽ ആണ് ഗീതാ റാബറി. ഇന്ന് ഞാൻ നാടറിയുന്ന പാട്ടുകാരി ആയെങ്കിൽ അതിനുപിന്നിൽ നരേന്ദ്രമോദിയാണ്‌...

Malayalam Article2 weeks ago

അമിത ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുശേഷം ചികിത്സയില്‍ കഴിയവെ യുവാവ് മരിച്ചു

പാകിസ്താനിലെ ഏറ്റവും ഭാരംകൂടിയ വ്യക്തി ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരിച്ചു. നൂറുല്‍ ഹുസൈന്‍ (55) ആണ് മരിച്ചത്. അമിത ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ശാസ്ത്രക്രീയക്കുശേഷം ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇയാൾ. ശാസ്ത്രക്രീയയ്ക്ക് ശേഷം വേണ്ടത്ര...

Malayalam Article2 weeks ago

തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശി സുബ്രഹ്മണ്യനെ തേടി ഭാഗ്യദേവതയായി എത്തിയത് 60 ലക്ഷം

മല്ലപ്പള്ളിയില്‍ ആക്രി പെറുക്കി ജീവിക്കുന്ന തമിഴ്നാട് ദമ്ബതികള്‍ക്കാണ് 60 ലക്ഷവുമായി ഭാഗ്യദേവത തേടി എത്തിയത്. രാജപാളയം വടക്ക് മലയടിപ്പെട്ടി എം.ജി.ആര്‍. നഗര്‍ രണ്ടില്‍ സുബ്രഹ്മണ്യം(സുപ്രന്‍), ഭാര്യ ലക്ഷ്മി എന്നിവരെയാണ് ഭാഗ്യം...

Malayalam Article2 weeks ago

സമീറ റെഡ്‌ഡിയുടെ അണ്ടർവാട്ടർ മറ്റേർണിറ്റി ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ചിത്രങ്ങളൾ വൈറലാകുന്നു

തെന്നിന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒട്ടേറെ ആരാധകർ ഉള്ള നടിയാണ് സമീറ റെഡ്ഢി, 2002ൽ ഹിന്ദി ചിത്രത്തിൽ കൂടി സിനിമ അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയ ഈ ആന്ധ്രാ പ്രദേശുകാരി ഒരു പതിറ്റാണ്ടോളം തെന്നിന്ത്യൻ...

Trending

Don`t copy text!