Connect with us

Malayalam Article

അലക്സാൻഡറുടെ ശവകുടീരം.

Published

on

ഏതാനും ദിവസം മുൻപാണ് ഈജിപ്തിലെ അലക്സാൻഡ്രിയയിൽനിന്നും ഇരുപതു ടണ്ണിലേറെ ഭാരമുള്ള കറുത്ത ഗ്രാനൈറ്റ് കൊണ്ട് നിർമിച്ച ഒരു ശവപ്പെട്ടി കണ്ടു കിട്ടിയത്. കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ അത് 2300 വര്ഷം മുൻപ് മരണപ്പെട്ട അലക്സാൻഡർ ചക്രവർത്തിയുടെ മൃതദേഹം അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട ശവപ്പെട്ടിയാണെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരന്നു. രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ആ ശവപ്പെട്ടി തുറന്നു പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ അലസ്ക്സാൻഡറുടെ ഭൗതിക അവശിഷ്ടമല്ല ഉള്ളെതെന്ന നിഗമനത്തിൽ പുരാവസ്തു വിദഗ്ധർ എത്തി. അതിനുള്ളിലുള്ളത് അലക്സാൻഡറുടെ കാലത്തിനു ശേഷം ഈജിപ്റ്റ് ഭരിച്ച ഗ്രീക്കോ-ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭരണവ്യവസ്ഥയിലെ ഏതോ പ്രമുഖരുടേതാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കരുതപ്പെടുന്നത്.

എന്നാലും ഒരു ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു.
എങ്ങിനെയാണ് ബാബിലോണിൽ വച്ച് ദിവംഗതനായ അലക്സാൻഡറുടെ മൃതശരീരം ഈജിപ്തിൽ എത്തുന്നത്. അങ്ങിനെയുള്ള വാദങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് . പൗരാണിക ചരിത്രത്തിലെ ചില ദുരൂഹതകളിലേക്ക് ചികഞ്ഞു നോക്കിയാലേ അതിനുളള ഉത്തരം ലഭിക്കൂ .
.
ബി സി ഇ 323 ൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ അലക്സാൻഡർ ബാബിലോണിയയിൽ വച്ച് മരണപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തെപ്പറ്റിത്തന്നെ ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ട്. അനുചരന്മാരാൽ വിഷം നൽകിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം എന്ന ഒരു വാദമുണ്ട്. അമിതമായി മദ്യപിച്ചു മരിച്ചു എന്ന് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അമിത മദ്യപാനവും മലേറിയയും യുദ്ധങ്ങളിലുണ്ടായ പരിക്കുകളും കൂടിച്ചേർന്ന അവസ്ഥയിൽ ആരോഗ്യം തകർന്ന് അലക്സാൻഡർ മരണമടഞ്ഞു എന്ന വാദഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അന്തരിക്കുമ്പോൾ അലക്സാൻഡർ മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായിരുന്നു. മരണപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അനന്തരാവകാശികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി ഗർഭിണിയായിരുന്നു. മരണത്തിനു മുൻപ് പിന്തുടര്ച്ചക്കാരനായി തന്റെ ജനറൽമാരിൽ ആരെയും അദ്ദേഹം നിര്ദേശിച്ചിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തും, പടനായകനുമായ ടോളമി (Ptolomy) മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് അനന്തരാവകാശിയെപ്പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ ”ഏറ്റവ്വും ശക്തന്” എന്ന അദ്ദേഹം നേർത്ത സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നതും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അലക്സാൻഡർ തന്റെ മുതിർന്ന പടനായകൻ ക്രെറ്റര്സ് (Craterus) നെ യാണ് നിർദേശിച്ചതെന്നും സൂത്ര ശാലിയായ ടോളമി ഗ്രീക്കിൽ ശബ്ദസാമ്യമുളള ശക്തർ (”Krateroi”) എന്ന പദം ദുരുപയോഗം ചെയ്തതാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അലക്സാൻഡറുടെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേനാനായകർ സാമ്രാജ്യം പങ്കിട്ടെടുത്തു. അലക്സാൻഡറുടെ പുത്രൻ (Alexander IV) കാര്യ പ്രാപ്തിയാകുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ ചക്രവർത്തിയായി വാഴിക്കുന്നതുവരെയായിരുന്നു സേനാനായകരുടെ പ്രതിപുരുഷഭരണം എന്നായിരുന്നു ധാരണ. ബാബിലോണിലെ കരാർ എന്നാണ് ഈ ധാരണ അറിയപ്പെടുന്നത്. ധാരണ പ്രകാരം ടോളമി (Ptolemy) ഈജിപ്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായി. കാസാൻഡർ (Cassander) ഗ്രീക്ക് പ്രവിശ്യകളുടെയും. സെലൂക്കാസ്‌ (Seleucus I Nicator), ആന്റിഗോണസ് (Antigonus I Monophthalmus), ക്രെറ്റര്സ് ( Craterus) തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു മറ്റു പ്രമുഖ പ്രതിപുരുഷന്മാർ. മരണശേഷം അലക്സാൻഡറുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഒരു വലിയ ശവമഞ്ചത്തിൽ എംബാം ചെയ്തു സൂക്ഷിച്ചു. ഈജിപ്തിലെ സിവ പ്രദേശത്തു തന്റെ ശവകുടീരം പണിയണം എന്നായിരുന്നു അലക്സാൻഡറുടെ അഭിലാഷം ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേവനായ അമ്യുണിനെ ആണ് അലക്സാൻഡർ തന്റെ ഇഷ്ടദേവനായി കണ്ടിരുന്നത്. അമ്യുണ് ദേവന്റെ വലിയൊരു ക്ഷേത്രം ഈജിപ്തിലെ സിവ മരുപ്പച്ചയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായിരുന്നു അലക്സാൻഡറുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ നിദാനം. പക്ഷെ അലക്‌സാണ്ടറുടെ ആ അഭിലാഷം നിറവേറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിക്ക പടനായകർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എംബാം ചെയ്ത ശരീരം സ്വദേശമായ മാസിഡോണിയയിൽ അടക്കം ചെയ്യാൻ തന്നെ അവർ തീരുമാനിച്ചു. വലിയ ഒരു അകമ്പടി സൈന്യത്തോ ടൊപ്പം അലക്സാൻഡറുടെ ഭൗതിക ശരീരം ബാബിലോണിൽ നിന്നും ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെയുള്ള മാസിഡോണിലേക്ക് അയക്കകപ്പെട്ടു.

 

അലക്സാൻഡറുടെ ജനറൽമാരിൽ പ്രധാനിയും, അപ്പോഴേക്ക് ഈജിപ്തിന്റെ അധിപനുമായ ടോളമിക്ക് പക്ഷെ മറ്റു ചില പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അലക്സാൻഡറുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഈജിപ്റ്റ്ൽ തന്നെ അടക്കം ചെയ്തശേഷം അലക്സാൻഡറുടെ ശരിക്കുളള പിന്തുടർച്ചാവകാശിയായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു ടോളമിയുടെ ഉദ്ദേശം. ടോളമിയുടെ സൈനികർ സിറിയയിൽ വച് അലക്സാൻഡറുടെ ശവമഞ്ചം തട്ടിയെടുത്തു. അനുഗമിച്ച സൈനികരെ പണം കൊടുത്തു പാട്ടിലാക്കിയാണ് ടോളമി ആ തട്ടിയെടുക്കൽ നടത്തിയത് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. എന്തായാലും അലക്സാൻഡറുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഈജിപ്തിലെത്തി. ടോളമി അലക്സാൻഡറുടെ ഭൗതിക ശരീരം മെംഫിസിൽ കുറച്ചുകാലം സൂക്ഷിച്ചശേഷം അലക്സാൻഡ്രിയയിൽ തന്നെ ഒരു ഗംഭീരമായ ശവകുടീരമുണ്ടാക്കി അതിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ഈജിപ്തിൽ എത്തിയെങ്കിലും സിവ മരുപ്പച്ചയിൽ അന്ത്യ വിശ്രമം കൊള്ളണമെന്ന അലക്സാൻഡറുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങിനെ നടക്കാതെ പോയി. നൂറ്റാണ്ടുകൾ നിലനിന്നശേഷം അലക്സാൻഡറുടെ ശവകുടീരം ചരിത്ര രേഖകളിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി. ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ ആ കുടീരം ഭൂമിക്കടിയിൽ അകപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഒരു പ്രബല വിശ്വാസം.

സാമ്രാജ്യ വിഭജന സമയത് അലക്സാൻഡറുടെ പിറക്കാനിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ആയിരിക്കണം സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശം എന്ന ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജനിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ അലക്സാൻഡർ നാലാമൻ എന്ന് നാമകരണവും ചെയ്തു. അലക്സാൻഡർ നാലാമൻ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരക്ഷണം അലക്സാൻഡറുടെ ജനറൽമാരായ ആന്റിപെറ്ററും പുത്രൻ കസാൻഡറും വഹിക്കണം എന്നായിരുന്നു കരാർ. പക്ഷെ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കകം അലക്സാൻഡറുടെ ജനറൽമാർ തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. കസാൻഡർ ഗ്രീസിലെ തന്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാനായി അലക്സാണ്ടറുടെ ‘അമ്മ ഒളിംപിയാസിനെയും പത്നി റോക്‌സാനയെയും പുത്രൻ അലക്സാൻഡർ നാലാമ നെയും സൂത്രത്തിൽ വകവരുത്തി. അലക്സാൻഡറുടെ മരണത്തിന് പത്രണ്ടു് വർഷത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാങ്ങങ്ങളെയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുചരർ വകവരുത്തിയിരുന്നു.

Advertisement

Malayalam Article

ഹോട്ടലുകളിൽ മുറിയെടുത്തവരുടെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ ഒളി ക്യാമറയിൽ പകർത്തി തത്സമയം സംപ്രേഷണം.

Published

on

By

ഹോട്ടലുകളിൽ മുറിയെടുത്തവരുടെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ ഒളി ക്യാമറയിൽ പകർത്തി തത്സമയം സംപ്രേഷണം. 4500 രൂപ അടച്ച് സൈറ്റിൽ തത്സമയം കാണാൻ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയത് നൂറിലധികം പേര്.  കൊറിയയിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ മുറിയെടുത്ത് താമസിച്ച 1700 ൽ അധികം പേരുടെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളാണ് തത്സമയ സംപ്രേഷണമായി ഇന്റർനെറ്റ് സൈറ്റിൽ ചോർന്നതെന്ന പോലീസിന്റെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടെത്തൽ. മുറിയെടുക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത തരത്തിൽ മുറിയുടെ പലഭാഗങ്ങളിലായാണ് സംഗം ഒളിക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചത്. സൈറ്റിൽ മുൻകൂറായി പണമടയ്ക്കുന്നവർക്ക് തത്സമയം രംഗങ്ങൾ കാണാനുള്ള സൗകര്യവും സംഗം ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. നഗരത്തിലെ 35 ഓളം ഹോട്ടലുകളിലായി ഏകദേശം 50 ഓളം ഒളിക്യാമറകൾ ആയിരുന്നു ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ച് പോന്നിരുന്നത്. 100 അധികം പേരാണ് മാസം 4500 രൂപ അടച്ച് സൈറ്റിൽ തത്സമയം കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. 2018 നവംബര്‍ മുതല്‍ ഈ മാര്‍ച്ച്‌ വരെ ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഇതുവഴി സംഗം സമ്ബാദിച്ചതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ഒളിക്യാമറകൾ വഴി നേരുത്തേ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയിരുന്നു സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സൈറ്റിൽ തത്സമയ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായാണ്.

Continue Reading

Malayalam Article

കുഞ്ഞേ.., ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കത്തിക്കാൻ തക്ക മനസ്സ് എങ്ങനെ നിനക്കുണ്ടായി? നിന്നെ ഒന്നറിയാൻ, ഒന്ന് തിരുത്താൻ ആരും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ..

Published

on

By

സാധാരണക്കാരായ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ ഒരുപക്ഷെ , എന്നെപോലെ കൗമാരക്കാരായ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന കൗൺസിലർ കൂടി ആയ വ്യക്തികൾ കൂടുതൽ ആശങ്കപ്പെടുന്ന കാലമാണ് ഇത്… കാരണം , ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ അനേകം കുട്ടികളെ കാണുക ആണ്.. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുക ആണ്.. അവരുടെ മനസ്സിലെ അടിയൊഴുക്കുകൾ അറിയുക ആണ്.. എന്റെ പതിനാറു കാരിയായ മകളോട് എന്ന പോലെ അനേകം കുഞ്ഞുങ്ങളോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ” അരുത് എന്ന് പറയാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടാക്കുക എന്നത്..’ പക്ഷെ അതങ്ങു ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ പോരാ..എന്ന് ഇപ്പൊ ചൂണ്ടി കാട്ടാറുണ്ട്.. അപ്പുറത്തെ ആളെ അപമാനിക്കാതെ വേണം , അരുത് എന്ന് പറയാൻ.. വാക്കുകളെ ക്കാൾ വാക്കുകൾ കോർക്കുന്ന ഭാവത്തിനു പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് എന്നും.. തിരുവല്ലയിൽ നടന്ന സംഭവം പോലെ എത്രയോ നടന്നിരിക്കുന്നു മുൻപും..! സോഷ്യൽ മീഡിയ യുടെ സഹായം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്ന് മാത്രം.. ആൺകുട്ടികൾ മയക്കു മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു , അവർ ക്രിമിനലുകൾ ആകുന്നു എന്നതാണ് വാർത്തകൾ മുഴുവൻ.. പെണ്കുട്ടികളൂം ഒപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തക കൂടി ആയ ഞാൻ പറയുന്നു..!

ഈ അടുത്ത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇന്റെ ഭാഗമായി അറ്റൻകുളങ്ങര വനിതാ ജയിൽ സന്ദർശിച്ചു.. റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വിടാൻ അനുമതി ഇല്ല.. എങ്കിലും ഒന്ന് പറയട്ടെ.. കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ആണ് പെണ്ണ് മനസ്സ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ല.. കുറ്റവാളികൾക്ക് ഒരേ ഒരു മനസ്സാണ്. ഉപേക്ഷിക്കപെടുക എന്നത് പോലെ അപമാനകരമായ ഒന്ന് മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ നേരിടാനില്ല..അതുക്കും മേലെ ആണ്.., എന്റെ എന്ന് വിശ്വസിച്ച ഒരാൾ, അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ താൻ അറിയാതെ , തന്നിലും മേലെ മറ്റൊരാൾ ഉണ്ട് എന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന നോവ്.. അതിന്റെ ആഴം.. മുറിവ് ക്രമേണ വൃണം ആയി, അതിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധം വമിക്കാൻ തുടങ്ങും.. പകയുടെ വൃത്തികെട്ട മനം മടുപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന്.. അതിന്റെ തീവ്രതയിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇരുട്ടാണ്.. ഭ്രാന്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത് മനസ്സിൽ നടക്കുന്ന വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും ,വിഭ്രാന്തികളും ലഹരി മരുന്നിന്റെ പൈശാചിക ചിന്തകളെ വെല്ലും.. എന്നെ ചതിച്ചു..!! ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു..!!! ഇതിനെ വെല്ലാൻ മറ്റൊരു നഷ്‌ടത്തിനും സാധ്യമല്ല.. ഇര സ്വയം ആണ്.. പക്ഷെ പ്രത്യക്ഷ്യത്തിൽ വില്ലനും.. കുത്തികീറാൻ ഉള്ള വൈരാഗ്യം , കത്തിച്ചു കളയാനുള്ള പക ഒക്കെ കൊണ്ട് സൃഷ്‌ടിക്കപെടുന്ന മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരെങ്കിലും തക്ക സമയത്ത് അത് തിരിച്ചറിയണം.. അല്ലേൽ , ഇനിയും എത്രയോ ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപെടും… ലഹരി മരുന്നിനു അടിമ ആയിരുന്നോ ആ പയ്യൻ എന്നറിയില്ല.. ഓരോ കുറിപ്പുകളും എഴുതുമ്പോൾ ഓർക്കാറുണ്ട്,ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടു കൗമാരക്കാർ മുഴുവൻ മയക്കു മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ആണോ വായിക്കുന്നവർ കരുതുക എന്ന്.. അല്ല കേട്ടോ.. പക്ഷെ , നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ടെക്നോളജി വളരും പോലെ കുത്തനെ വളരുന്ന ഒന്ന് മയക്കുമരുന്നിന്റെ മേഖല തന്നെ ആണ്.. ഇതൊക്കെ വേണ്ടപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തി മടുത്തു.. ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ വയ്യ.. സിനിമയിൽ കാണുന്ന മാഫിയ യെക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ .. അതിന്റെ വേരുകൾ തേടി പോകാനുളള ആർജ്ജവവും സമയവും അധികാരം ഉളള ഭരണാധികാരികൾ നേടേണ്ടതാണ്.. കുട്ടികളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനു പകരം മാതാപിതാക്കളെയും അധ്യാപകരെയും ചേർത്ത് ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കാമോ എന്ന് ഓരോ വട്ടവും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വിളിക്കുന്ന സ്കൂൾ ,കോളേജ് , അധികാരികാരികളോട് പറയാറുണ്ട്.. ഫലം ഉണ്ടാകാറില്ല.. അഥവാ അവർ തയ്യാറായാൽ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സമയം ഇല്ല വരാൻ..! ഒന്നേ ഉള്ളു അത്തരം ക്ലാസുകൾ കൊണ്ട് ,നേടാൻ.. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാത്രം കുഞ്ഞുങ്ങളെ അറിയുന്നു.. അല്ലേൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം വരുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നു.. പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നതിന് ഓരോ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും വ്യക്തമായ ഉത്തരം കിട്ടും.. അല്ലാതെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ , ഓടി സൈക്കോളജിസ്റ് ന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് പോയിട്ട് കാര്യം ഇല്ല.. കതിരുമ്മേൽ വളം വെയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണം..?

നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കൗൺസിലർ നിങ്ങൾ തന്നെ ആകണം..! നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാലു മണികൂറു മക്കളുടെ കൂടെ ഇരിക്കേണ്ട.. പക്ഷെ ഇരിക്കുന്ന സമയം ,അവരോടു തുറന്നു ഇടപെടണം.. ചതിയിൽ പെടാതെ നോക്കാൻ മാത്രമല്ല.. ചതിക്കരുത് എന്ന് കൂടി ഉൾകാഴ്ച ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം.. സ്നേഹത്തെ ക്കാൾ വലുതാണ് വിശ്വാസം.. തലയുയർത്തി പിടിച്ചു ചങ്കുറ്റത്തോടെ മരണം വരെ ജീവിക്കാൻ, ഞാൻ ആരെയും ചതിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊരു അഹങ്കാരം സ്വയം നേടിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി.. എത്ര കോടി കാശിനെ ക്കാളും അതിനു മതിപ്പുണ്ട്..ഇല്ലേ..? അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ..എന്നിരുന്നാലും , പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയെ പോലെ അവനും ഉണ്ട് ഒരമ്മ..അച്ഛൻ..വേണ്ടപ്പെട്ടവർ.. അവരെ ഓർക്കുമ്പോൾ സഹിക്കുന്നില്ല.. കരയാൻ അവർക്കു ആയിട്ടുണ്ടാകുമോ..? നൂറായിരം വിരലുകൾ അവന്റെ കുടുംബത്തിന് നേർക്ക് നീളുക സ്വാഭാവികം.. അവന്റെ ഈ മാനസിക തകർച്ച അവരുടെ കണ്മുന്നിൽ വെച്ചാണോ എന്നറിയില്ല.. അവർ അറിഞ്ഞതാണോ അതോ അവനെ അറിയാൻ കഴിയാഞ്ഞതാണോ..? കുഞ്ഞേ.., ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കത്തിക്കാൻ തക്ക മനസ്സ് എങ്ങനെ നിന്നിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ സങ്കടം ഉണ്ടാകുന്നു.. നിന്നെ ഒന്നറിയാൻ , ഒന്ന് തിരുത്താൻ ആരും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്നൊരു കുറ്റബോധവും..

കടപ്പാട്: Kala Shibu

Continue Reading

Malayalam Article

ആരാണ് ചരിത്രമെഴുതാൻ പോകുന്നത്? രാജയോ അതോ ലുസിഫെറോ?

Published

on

By

മലയാള സിനിമയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച സൂപ്പർ താരങ്ങളാണ് മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും. മോഹൻലാൽ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന ലൂസിഫറിന്റെ ട്രെയ്‌ലറും മമ്മൂട്ടി കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന മധുര രാജയുടെ ടീസറും ഒരേ ദിവസമാണ് ഇറങ്ങിയത്. ഇന്നലെയാണ് രണ്ടും സിനിമകളുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്ത് വിട്ടത്. മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹന്‍ലാലിന്റെയും ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകള്‍ വഴി മുന്‍കൂട്ടി ആരാധകരെ അറിയിച്ച്‌, യുട്യൂബ് വഴി പ്രീമിയര്‍ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇരുചിത്രങ്ങളുടെയും പ്രചരണ വീഡിയോകള്‍. ഇതുപ്രകാരം ആദ്യമെത്തിയത് മധുരരാജയുടെ ടീസര്‍ ആയിരുന്നു. വൈകിട്ട് ആറിന് ടീസറെത്തി. രാത്രി ഒന്‍പതിനായിരുന്നു ലൂസിഫറിന്റെ ട്രെയ്‌ലര്‍.

വന്‍ പ്രതികരണമാണ് ഇരുചിത്രങ്ങളുടെയും വീഡിയോകള്‍ക്ക് ലഭിച്ചത്. മൂന്ന് മണിക്കൂര്‍ മുന്‍പെത്തിയതിനാല്‍ മധുരരാജയുടെ ടീസറായിരുന്നു യുട്യൂബ് കാഴ്ചകാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ രാത്രി മുന്നില്‍. എന്നാല്‍ പിന്നീട് ലൂസിഫര്‍ ഈ കണക്കുകളെ മറികടന്നു. യുട്യൂബ് പ്രീമിയറിലും ലൂസിഫര്‍ റെക്കോര്‍ഡ് സൃഷ്ടിച്ചു. 2.47 മിനിറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ട്രെയ്‌ലര്‍ പ്രീമിയര്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ ഒരേസമയം 57,000 പേര്‍ വരെ കണ്ടു. ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച്‌ 1,428,429ലധികം കാഴ്ചക്കാരാണ് മധുരരാജയുടെ ടീസറിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൂസിഫറിന്റെ ട്രെയ്‌ലറിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 2,515,215 ലേറെ കാഴ്ചകാരും.

ലൂസിഫർ ട്രൈലെർ 

സോഴ്സ്:  GOODWILL ENTERTAINMENTS

മധുരരാജാ ട്രൈലെർ 

സോഴ്സ്: Vysakh Entertainments

Continue Reading
“KeralaJobUpdates”

Writeups

Malayalam Article3 days ago

ഹോട്ടലുകളിൽ മുറിയെടുത്തവരുടെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ ഒളി ക്യാമറയിൽ പകർത്തി തത്സമയം സംപ്രേഷണം.

ഹോട്ടലുകളിൽ മുറിയെടുത്തവരുടെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ ഒളി ക്യാമറയിൽ പകർത്തി തത്സമയം സംപ്രേഷണം. 4500 രൂപ അടച്ച് സൈറ്റിൽ തത്സമയം കാണാൻ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയത് നൂറിലധികം പേര്.  കൊറിയയിൽ...

Malayalam Article3 days ago

കുഞ്ഞേ.., ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കത്തിക്കാൻ തക്ക മനസ്സ് എങ്ങനെ നിനക്കുണ്ടായി? നിന്നെ ഒന്നറിയാൻ, ഒന്ന് തിരുത്താൻ ആരും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ..

സാധാരണക്കാരായ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ ഒരുപക്ഷെ , എന്നെപോലെ കൗമാരക്കാരായ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന കൗൺസിലർ കൂടി ആയ വ്യക്തികൾ കൂടുതൽ ആശങ്കപ്പെടുന്ന കാലമാണ് ഇത്… കാരണം , ഞങ്ങളുടെ...

Malayalam Article4 days ago

ആരാണ് ചരിത്രമെഴുതാൻ പോകുന്നത്? രാജയോ അതോ ലുസിഫെറോ?

മലയാള സിനിമയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച സൂപ്പർ താരങ്ങളാണ് മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും. മോഹൻലാൽ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന ലൂസിഫറിന്റെ ട്രെയ്‌ലറും മമ്മൂട്ടി കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന മധുര രാജയുടെ ടീസറും...

Malayalam Article5 days ago

ഇന്ത്യാമഹാരാജ്യത്തെ ചായക്കടക്കാരെല്ലാം ഇന്ന് ഭയത്തോടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പ്രസംഗവേദിയിൽ മോദിക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ച് മമതാ ബാനർജി.

ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ ഇത്തവണ പരിഹാസവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് മമത ബാനര്‍ജിയാണ്. കോണ്‍ഗ്രസ് സഖ്യം പൊളിഞ്ഞതോടെ ബംഗാളിലെ ഇലക്ഷൻ പോരാട്ടം തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനും ബിജെപിക്കും ഇടയിലാവുമെന്ന ഭയത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ചായ വില്പനക്കാരെല്ലാം ജീവിക്കുന്നതെന്നുമാണ് മമത...

Malayalam Article5 days ago

അമ്മായിഅമ്മ മരിച്ചതിന്റെ ദുഃഖം താങ്ങാനാവാതെ മരുമകളുടെ ആത്മഹത്യ. സംഭവത്തിന്റെ യഥാർത്ത ട്വിസ്റ്റ് തുറന്നുപറഞ്ഞു മകൻ.

മുംബയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഒരു പോലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു വാർത്ത ആയിരുന്നു അമ്മായി അമ്മയുടെ മരണത്തിൽ മനം നൊന്ത് മരുമകൾ ആത്മഹത്യാ...

Malayalam Article5 days ago

അമ്മയുൾപ്പെടെ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് “കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ കുറ്റം പറയരുത്. ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ കുറിപ്പ് വയറലാകുന്നു

അമ്മയുൾപ്പെടെ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് “കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ കുറ്റം പറയരുത്, എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് പറയാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ് തീർത്തോണം, അല്ലാതെ നാടുനീളെ പാർട്ടിയെ കുറ്റം...

Malayalam Article5 days ago

പ്രിത്വിരാജിന് ശേഷം കേരളത്തിലേക്കുള്ള അടുത്ത ലംബോർഗിനി കോട്ടയത്ത് എത്തി മക്കളേ..

ലംബോർഗിനി! ഏതൊരു വാഹനപ്രേമിയുടെയും സ്വപ്ന വാഹനം. രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും വ്യത്യസ്തത നില നിർത്തുന്ന ഈ വാഹനം സ്വന്തമാക്കാൻ ആരാണ് കൊതിക്കാത്തത്? എന്നാൽ കേരളത്തിലെ റോഡുകൾ ലംബോർഗിനിയുടെ ഘടനയ്ക്ക്...

Malayalam Article6 days ago

ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസർ പരിശോധിക്കാൻ പോയ യുവതിക്കുണ്ടായ മനസ്സ് മരവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം.സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാരും ഈ പോസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക.

ഇന്ന് സ്ത്രീകളിൽ സർവ്വ സാദാരണമായി കാണുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസർ. സിനിമ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ നിരവധി പേരെയാണ് ഈ അസുഖം കാർന്നുതിന്നത്. ചിലരൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു...

Malayalam Article6 days ago

“നീയൊരു വേശ്യയാണ്, വേശ്യ മാത്രം…നാസിർ ഹുസൈന്റെ പോസ്റ്റ് വൈറലാകുന്നു

“നീയൊരു വേശ്യയാണ്, വേശ്യ മാത്രം…ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നെക്കുറിച്ചു ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചില്ല… നിന്നെ ഒരിക്കലും ഇനിയെൻറെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടുപോകരുത്… ” അവൾ അന്നുവരെ കാണാത്ത ഭാവമായിരുന്നു അവൻറെ മുഖത്ത്…...

Malayalam Article6 days ago

അച്ഛനെ ആൾകൂട്ടത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മകൻ. ഹൃദയ സ്പർശിയായ ഒരു വീഡിയോ.

അച്ഛനെ ആൾകൂട്ടത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മകൻ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത മക്കളാണ് ഉള്ളത്. കുറച്ച് പേർ വൃദ്ധസദനത്തിൽ കൊണ്ടാക്കുന്നു, കുറച്ചുപേർ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. മറ്റുചിലരാകട്ടെ...

Trending

Copyright © 2019 B4blaze Malayalam