Connect with us

Malayalam Article

ശ്രീ ബുദ്ധന്റെ അന്ത്യനാളുകൾ…..

Published

on

മലദേശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് കുശിനഗരം.ഇപ്പോഴത്തെ പേര് കസിയ.ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ഗോരഖ് പൂർ ജില്ലയുടെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ മല്ലദേശം.മലദേശത്തും അന്ന് രാജഭരണം ആയിരുന്നില്ല.ലീച് ച്ചവികളുടെ വൈശാലിയിലും ശാക്യരുടെ കപിലവസ്തുവിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോലെ ഗണപരിഷത്തിന്റെ ഭരണമായിരുന്നു മല്ലദേശത്തും. ബുദ്ധന്റെ അന്ത്യനാളുകളിൽ ആര്യാവർത്തത്തിലെ രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷം കലങ്ങിമറിഞ്ഞതായിരുന്നു.അക്കാലത്തു പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം തെക്കു മരുഭൂമി മുതൽ വടക്കു ധ്രുവ്വ പ്രദേശത്തിനു അടുത്തുള്ള ഹിമഭൂമിവരെ വ്യാപിച്ചുകിടന്നിരുന്നു.സിന്ധുതടത്തിന്റെ വടക്കുള്ള ഗാന്ധാരം പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.സൈറസിനെ സൈന്യം ലോകംമുഴുവൻവെട്ടിപിടിക്കുവാഒരുങ്ങിനിൽക്കുകയായിരുന്നു.ആര്യാവർത്തത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെയും രാജകുമാരന്മാരുടെയും ഉറക്കം പേർഷ്യൻ പട കടന്നുവരുന്നതിന്റെ ദുഃസ്വപ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു.ചിലർ സൈറ സ്സിനെപ്പോലെ ചക്രവർത്തിയാകുന്ന ദിവാസ്വപ്നങ്ങളും കണ്ടിരുന്നു.അവർ പടയോട്ടങ്ങൾ നടത്തി.ബുദ്ധന്റെ അവസാനനാളുകളിൽ വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങളുടെ കോലാഹലങ്ങളാലും ഹിംസമൂലം ഉയരുന്ന ആർത്തനാദങ്ങളാലും ആര്യാവർത്തത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം മുഖരിതമായിരുന്നു.ഗംഗാ സമതലത്തിലെ സ്വാതന്ത്രേചുക്കളായ വജ്ജികൾ,ലിച്ഛവികൾ,വിദേഹർ,മല്ലർ ,ശാക്യർ തുടങ്ങി വംശങ്ങളുടെ ഗണപരിഷത്തുകൾ പടയോട്ടങ്ങളിൽ തകർന്നുവീഴുന്നതു അഹിംസയുടെ പ്രവാചകൻ കണ്ടു.മഗധയിൽ ബിംബിസാരന്റെ പുത്രൻ അജാതശത്രുവും,കോസലത്തിൽ പ്രസേനജിത്തിന്റെ പുത്രൻ വിഭൂദഭനും സ്വന്തം പിതാക്കന്മാരെ ബാലികഴിക്കാൻ തയ്യാറായത് എന്തിനാണെന്ന് വാര്ധക്യത്തിലേക്ക്‌കടന്ന ശാക്യമുനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല.കോസലരാജാവായ പ്രസേനജിത് അകാലത്തിൽ ചരമം അടഞ്ഞതുകൊണ്ടു പിതൃഹത്യയുടെ പാപം ഏൽക്കേണ്ടിവന്നില്ല വിദുഭന്.എന്നാൽ അജാതശത്രു സ്വന്തം പിതാവായ ബിംബിസാരരാജാവിനെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കുക മാത്രമല്ല ഒരു തടവറ പണിതു അതിനകത്തു അന്ത്യംവരെ അടച്ചിടും ചെയ്തു.

അജാതശത്രു ശാക്യമുനിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പിതൃഹത്യക്കു മാപ്പു നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.അതൊക്കെ അന്നത്തെ നാട്ടുനടപ്പായതുകൊണ്ടു മുനി മാപ്പുനല്കി.അജാതശത്രു ഗംഗയുടെ വടക്കേക്കരയിലുള്ള വജ്ജിനാടും വൈശാലിയും ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കാൻ ഒരുക്കം കൂട്ടിയപ്പോൾ വിഭൂടഭൻ കപിലവസ്തു ആക്രമിച്ചു.പടയൊരുക്കത്തിന്റെ വാർത്തയറിഞ്ഞു ബുധൻ ശ്രാവസ്തിയിൽ വന്നു ശാക്യന്മാർക്കു നേരെയുള്ള ആക്രമണം അരുതെന്നു അഭ്യര്ഥിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ലാ വിപരീതഫലം ഉളവാക്കുകയും ചെയ്തു.വിഭൂദഭൻ ശാക്യമുനിയുടെ ഗോത്രത്തോട്‌ചെയ്ത അക്രമം കഠോരമായിരുന്നു.പണ്ടൊരിക്കൽ വിഭൂടഭൻ കപിലവസ്തുവിലെ രഥ്യകളിലൂടെ തേരോടിച്ചുപോയപ്പോൾ ചില ശാക്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കിയതായിരുന്നു പകപോക്കലിനുള്ള കാരണം.സ്വന്തം സംഘത്തിലെ വിഭാഗീയതകളും ബുദ്ധനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു.സ്വന്തം പിതൃവ്യപുത്രനായ ദേവദത്തൻ തന്നെയായിരുന്നു ബുദ്ധന് ഇവറ്റവും കൂടുതൽ തലവേദന ഉണ്ടാക്കിയത്.മാധ്യമമാർഗ്ഗം സാധാരണവിശ്വാസികൾക്കുള്ളതാണെന്നും ഭിക്ഷുക്കൾ കഠിനമായ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ചു ആത്‌മ പീഠാനത്തിന്റെ പാത തന്നെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ദേവദത്തൻ വാദിച്ചു.ദേവദത്തന്റെ വാദങ്ങളെ ബുധൻ പരസ്യമായി തള്ളിപ്പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം കപടബുദ്ധനാണെന്നുവരെ ദേവദത്തൻ പറയുകയുണ്ടായി. വ്യക്തിപരമായ പല ദുരന്തങ്ങളും അവസാനകാലത്തു സിദ്ധാര്ഥഗൗതമനുണ്ടായി.വിടാതെ പിടികൂടിയ ഉദരരോഗം ബുദ്ധനെ സദാ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു.തന്റെ അന്ത്യം അടുത്തുകഴിഞ്ഞതായി ബുദ്ധന് തോന്നിത്തുടങ്ങി.ബുദ്ധന് വയസ്സ് 80 ആയി.അക്കാലത്തു അത്രവയസ്സുവരെ ജീവിക്കുക അപൂർവം തന്നെ ആയിരുന്നു.വൈശാലിയിലെ അംബ പാലികയുടെ മാന്തോപ്പിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സമയത്തു അരുമശിഷ്യനായ ആന ന്ദനെ അടുത്തുവിളിച്ചു തന്റെ അന്ത്യം അടുത്തുവന്നു ബുദ്ധൻ വെളിപ്പെടുത്തി.അതുകേട്ടു ആനന്ദൻ വാവിട്ടുകരഞ്ഞു.’മഹാപരിണിഭണ സുത്താം’ പാലിഭാഷയിലുളള ഗ്രന്ഥമാണ്.അതിൽ ബുദ്ധന്റെ അവസാന മൂന്നു മാസക്കാലത്തേ സംഭവങ്ങളാണ് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്.രാജഗൃഹത്തിൽനിന്നു വൈശാലിയിലേക്കും,അവിടെനിന്നു മല്ലരുടെ കുശിനഗരത്തിലേക്കും ആയിരുന്നു അവസാനയാത്ര.വൈശാലിയിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ട് അടുത്തുള്ള പാവ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു രാത്രി തങ്ങി.ഗ്രാമത്തിലെ കൊല്ലനായ കുന്ദന്റെ കുടിലിൽ ആയിരുന്നു ബുദ്ധന്റെ താമസം.കുന്ദൻ ആചാര്യനെ സൽക്കരിക്കാൻവേണ്ടി അയാൾ ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കാട്ടുപന്നിയുടെ മാംസംകൊണ്ടു കറിയുണ്ടാക്കി അപ്പത്തിന്റെ കൂടെ വിളമ്പി.ഇറച്ചിക്കറി കഴിക്കരുതെന്ന് ആനന്ദൻ ഗുരുവിനെ വിലക്കിയെങ്കിലും ബുധൻ വകവെച്ചില്ല.ഇറച്ചിക്കറി കഴിക്കാനുള്ള കൊതിയായിരുന്നില്ല അതിനു കാരണം.മറിച്ചു,തന്നെ സൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുപെട്ട കുന്ദനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുതെന്നു കരുതിയാണ് ഇറച്ചിക്കറി കഴിച്ചത്.സൽക്കാരത്തിന് ശേഷം ബുദ്ധന്റെ ഉദരരോഗം വർധിച്ചു.എങ്കിലും കുശിനഗരത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു.ഇടക്കുവെച്ചു വളരെ അവശനായി ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ കിടക്കേണ്ടിവന്നു.ക്ഷീണം കുറഞ്ഞപ്പോൾ നടത്തം വീണ്ടും തുടർ ന്നു.കുശിനഗരത്തിലെ വിഹാരത്തിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും തീരെ അവശനായികഴിഞ്ഞിരുന്നു.അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്റെ അന്ത്യം അടുത്തു എന്നും മരണത്തിനു കാരണം ഒരിക്കലും കുന്ദൻ നൽകിയ ഭക്ഷണമാണെന്നു ആരോടും പറയരുതെന്നും ശിഷ്യനായ ആനന്ദനോട് പ്രത്യേകം ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു.ആനന്ദൻ പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി.ഒട്ടും പ്രശസ്തിയില്ലാത്ത കുശിനഗരത്തിൽ കിടന്നു നിർവാണം പ്രാപിക്കരുതെന്നും ഭക്തരായിട്ട് ധനികരായ അനേകം പേരുള്ള വാരാണാസിയിലോ ശ്രാവസ്തിയിലോ കൊസാംബിയിലോ പോകാമെന്നു ആനന്ദൻ ഗുരുവിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.അങ്ങനെ പോകുന്നപക്ഷം ഭക്തർ ഭൗതികാവശിഷ്ടത്തിനുമേൽ ഉചിതമായ സ്മാരകം പണിയുമെന്നും ആനന്ദൻ പറഞ്ഞു.പക്ഷെ ഇനി ഒരു യാത്രക്കുള്ള ശേഷിയൊന്നും ബുദ്ധനില്ലായിരുന്നു.തന്റെ അന്ത്യം അടുക്കരായ കാര്യം പട്ടണവാസികളെ അറിയിക്കാനാണ് ബുദ്ധൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.മരണത്തിനുമുന്പ് മുനിയെ ഒരുനോക്കു കാണുവാൻ പട്ടണവാസികൾ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും വിഹാരത്തിലേക്കു ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി.ഓടിക്കൂടിയവരിൽ പ്രഭുക്കന്മാരും പാവങ്ങളും ചണ്ടാളരും സവർണരും മുനിയുടെ ധർമത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരും ഉണ്ടായിരുന്നു.കാരണം എല്ലാവര്ക്കും വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്കുപോലും മുനിയെ ഇഷ്ട്ടമായിരുന്നു.പ്രിയമായിരുന്നു.എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു ശാക്യമുനി.രാത്രി കുറെ ആയപ്പോഴാണ് പട്ടണത്തിലെ ഒരു ഋഷി യായ സുബദ്ധൻ ബുദ്ധനെ കാണാനെത്തിയത്.അപ്പോൾ മുനി അർദ്ധബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു.ബുദ്ധധർമത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളായിരുന്നു ഋഷി.

ഒരു സംശയം ചോദിക്കാനാണ് തൻ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആനന്ദൻ തടഞ്ഞു.തർക്കം ബുദ്ധനെ അബോധാവസ്ഥയിൽനിന്നും ഉണർത്തി.ഋഷിയെ അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടാൻ ആനന്ദനോട് കൽപ്പിച്ചു.സുഭതൻ ചോദിച്ചു– ബ്രാഹ്മണരായ മുനിമാർ ഋഷിമാരാണ്.അവർക്കു പൺഡിതരായ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്.എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സംഘത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ്?ഗോപാലകുലത്തിൽപ്പെട്ട പുരാണ കശ്യപനും മഖളിയും കബിളിനെയ്ത്തുകാരനായ അജിതൻ,പാക്‌ത ഗോത്രത്തിലെ കാക്കായണൻ,ബേലാളിയിലെ അടിമസ്ത്രീയുടെ മകൻ സജയൻ,-ഇവരെല്ലാം ബുദ്ധന്റെ തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയവരാണോ?അതോ എല്ലാവരും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണോ?അതോ കുറേപ്പേർ മനസ്സിലാക്കിയവരും കുറെ പേർ മറിച്ചും ആണോ?ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഋഷിയുടെ സംശയങ്ങൾ. അവശനായിക്കഴിഞ്ഞ ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു-അവരൊക്കെ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയതെന്നു അവർതന്നെ ചിന്തിക്കട്ടെ.ശേഷം ബുധൻ തന്റെ തത്വങ്ങളുടെ രത്‌ന ചുരുക്കം സുഭതനു പറഞ്ഞുകൊടുത്തു.അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ,തലയാട്ടികൊണ്ടിരുന്നു.ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം ശരണമന്ത്രം ഉരുവിട്ടു. അനന്തരം ബുദ്ധൻ സംഘത്തിലെ ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളെയെല്ലാം അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ടു എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിച്ചുകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു.പക്ഷെ ആരും ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല.ബുദ്ധന്റെ മനസ്സ് അബോധാവസ്ഥയിലേക്കു വഴുതിവീണു.അൽപ്പനേരം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഉണർവായി.അപ്പോൾ അവിടെ ചുറ്റും കൂടിനിന്ന ഭിക്ഷുക്കളോടായി പറഞ്ഞു–സോദരരെ,ഒരിക്കൽക്കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു.എല്ലാത്തിനും നാശമുണ്ട്.ജനിച്ചതിനെല്ലാം മരണവും ഉണ്ട്.നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ നിർവാണമാർഗ്ഗത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകണം.ബുദ്ധന്റെ അവസാനവാക്കുകളായിരുന്നു അവ.പിന്നെ ശാക്യമുനിക്ക് ബോധം തെളിഞ്ഞില്ല. ശ്രമണർ മരിച്ചാൽ ദഹിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഒരു കുംഭത്തിനകത്തായിരുന്നു.ബുദ്ധന്റെ നിർവാണവർത്തയറിഞ്ഞു മഗധരാജാവായ അജാതശത്രു ദൂതനെ കുശിനഗരത്തിലേക്കയച്ചു.തങ്ങളും ശാക്യമുനിയും ക്ഷത്രിയരാ യതുകൊണ്ടു ചിതാഭസ്മം ചിതാഭസ്മം തനിക്കവകാശപ്പെട്ടത് .അതുകൊണ്ടു ചിതാഭസ്‌മം കൊടുത്തയാക്കണം.ഞങ്ങൾ അതിന്മേൽ സ്തൂപം പണിയും.സഞ്ചയണസദ്യയും നടത്തും.എന്നായിരുന്നു ദൂതിന്റെ ചുരുക്കം. വൈശാലിയിലെ ലി ച്ച്‌വികൾ,കപിലവസ്തുവിലെ ശാക്യർ,അല്ലക പ്രദേശത്തിലെ ബു ലികൾ ,രാമ ഗ്രാമത്തിലെ കോലിയർ,വേദാദി പത്തിലെ ബ്രാഹ്മണർ,പവയിലെ മാലർ എന്നിങ്ങനെ പലദേശക്കാരും ബുദ്ധന്റെ ചിതാഭസ്മത്തിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു.തർക്കം രക്തച്ചൊരിച്ചാലിന്റെ വക്കാത്തയപ്പോൾ ദ്രോണർ എന്ന ബ്രാഹ്മണൻ ഇടപ്പെട്ടു.ചിതാഭസ്മം അവിടെ വന്നവർക്കായി വീതം വെച്ച്.ഓരോ ദേശക്കാരും ഓരോ രാജ്യക്കാരും ഓരോ പങ്കു വീതം കൊണ്ടുപോയി.എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും സ്തൂപം പണിയുക,സദ്യയും നടത്തുക എന്ന് ദ്രോണർ പറഞ്ഞത് എല്ലാവര്ക്കും സ്വീകാര്യമായി.എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിപ്പലീവനത്തിൽ മയിലിനെ വളർത്തി ജീവിക്കുന്ന മൊറയാർ അഥവാ മൗര്യർ വന്നത്.ചിതകുംഭത്തിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന ഭസ്മം ദ്രോണർ അവർക്കു കൊടുത്തു.കുംഭം ദ്രോണരും എടുത്തു.പത്ത് ദേശങ്ങളിൽ ബുദ്ധന്റെ ചിതംശത്തിന്മേൽ സ്തൂപങ്ങൾ പണിയുകയും സദ്യകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തുവത്രേ. ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഉയരുന്ന ഒരു ചോദ്യം -ബുധൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.യേശുവിനെപോലെയായിരുന്നോ?മുഹമ്മദിനെപ്പോലെയായിരുന്നോ?സായിബാബയെപ്പോലെയായിരുന്നോ?സായിബാബ അത് ഭൂത കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദിവ്യത്വം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.ബുധൻ ഒരിക്കലും അത് ഭുതകൃത്യങ്ങൾ കാണിച്ചിളല്ല.അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്തിൽനിന്നും ശിഷ്യന്മാരെ വിലക്കുകയും ചെയ്തു.മുഹമ്മദ് ഏകദൈവത്തിന്റെ ദൂതനാണെന്നു അവകാശപ്പെട്ടു.വിശ്വാസികൾ ദൈവം ഏകനാണെന്നും,മുഹമ്മദ് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനാണെന്നും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്ന് സത്യവാചകം ചൊല്ലണം.യേശു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടതായി പിൻഗാമികൾ പറയുന്നു.ഈശ്വരനും ആത്മാവും ഇല്ലെന്നുതന്നെ ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു(ഇന്ന് സയൻസ് എത്തിനിൽക്കുന്ന സത്യം).പക്ഷെ,പിന്നീടു ബുദ്ധന്റെ കാലശേഷം തൊട്ട് ഇപ്പോൾ വരെ ബുദ്ധമതത്തിൽ ബുദ്ധന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ്?.

Advertisement

Malayalam Article

ഹോട്ടലുകളിൽ മുറിയെടുത്തവരുടെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ ഒളി ക്യാമറയിൽ പകർത്തി തത്സമയം സംപ്രേഷണം.

Published

on

By

ഹോട്ടലുകളിൽ മുറിയെടുത്തവരുടെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ ഒളി ക്യാമറയിൽ പകർത്തി തത്സമയം സംപ്രേഷണം. 4500 രൂപ അടച്ച് സൈറ്റിൽ തത്സമയം കാണാൻ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയത് നൂറിലധികം പേര്.  കൊറിയയിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ മുറിയെടുത്ത് താമസിച്ച 1700 ൽ അധികം പേരുടെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളാണ് തത്സമയ സംപ്രേഷണമായി ഇന്റർനെറ്റ് സൈറ്റിൽ ചോർന്നതെന്ന പോലീസിന്റെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടെത്തൽ. മുറിയെടുക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത തരത്തിൽ മുറിയുടെ പലഭാഗങ്ങളിലായാണ് സംഗം ഒളിക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചത്. സൈറ്റിൽ മുൻകൂറായി പണമടയ്ക്കുന്നവർക്ക് തത്സമയം രംഗങ്ങൾ കാണാനുള്ള സൗകര്യവും സംഗം ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. നഗരത്തിലെ 35 ഓളം ഹോട്ടലുകളിലായി ഏകദേശം 50 ഓളം ഒളിക്യാമറകൾ ആയിരുന്നു ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ച് പോന്നിരുന്നത്. 100 അധികം പേരാണ് മാസം 4500 രൂപ അടച്ച് സൈറ്റിൽ തത്സമയം കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. 2018 നവംബര്‍ മുതല്‍ ഈ മാര്‍ച്ച്‌ വരെ ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഇതുവഴി സംഗം സമ്ബാദിച്ചതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ഒളിക്യാമറകൾ വഴി നേരുത്തേ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയിരുന്നു സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സൈറ്റിൽ തത്സമയ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായാണ്.

Continue Reading

Malayalam Article

കുഞ്ഞേ.., ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കത്തിക്കാൻ തക്ക മനസ്സ് എങ്ങനെ നിനക്കുണ്ടായി? നിന്നെ ഒന്നറിയാൻ, ഒന്ന് തിരുത്താൻ ആരും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ..

Published

on

By

സാധാരണക്കാരായ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ ഒരുപക്ഷെ , എന്നെപോലെ കൗമാരക്കാരായ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന കൗൺസിലർ കൂടി ആയ വ്യക്തികൾ കൂടുതൽ ആശങ്കപ്പെടുന്ന കാലമാണ് ഇത്… കാരണം , ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ അനേകം കുട്ടികളെ കാണുക ആണ്.. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുക ആണ്.. അവരുടെ മനസ്സിലെ അടിയൊഴുക്കുകൾ അറിയുക ആണ്.. എന്റെ പതിനാറു കാരിയായ മകളോട് എന്ന പോലെ അനേകം കുഞ്ഞുങ്ങളോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ” അരുത് എന്ന് പറയാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടാക്കുക എന്നത്..’ പക്ഷെ അതങ്ങു ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ പോരാ..എന്ന് ഇപ്പൊ ചൂണ്ടി കാട്ടാറുണ്ട്.. അപ്പുറത്തെ ആളെ അപമാനിക്കാതെ വേണം , അരുത് എന്ന് പറയാൻ.. വാക്കുകളെ ക്കാൾ വാക്കുകൾ കോർക്കുന്ന ഭാവത്തിനു പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് എന്നും.. തിരുവല്ലയിൽ നടന്ന സംഭവം പോലെ എത്രയോ നടന്നിരിക്കുന്നു മുൻപും..! സോഷ്യൽ മീഡിയ യുടെ സഹായം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്ന് മാത്രം.. ആൺകുട്ടികൾ മയക്കു മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു , അവർ ക്രിമിനലുകൾ ആകുന്നു എന്നതാണ് വാർത്തകൾ മുഴുവൻ.. പെണ്കുട്ടികളൂം ഒപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തക കൂടി ആയ ഞാൻ പറയുന്നു..!

ഈ അടുത്ത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇന്റെ ഭാഗമായി അറ്റൻകുളങ്ങര വനിതാ ജയിൽ സന്ദർശിച്ചു.. റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വിടാൻ അനുമതി ഇല്ല.. എങ്കിലും ഒന്ന് പറയട്ടെ.. കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ആണ് പെണ്ണ് മനസ്സ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ല.. കുറ്റവാളികൾക്ക് ഒരേ ഒരു മനസ്സാണ്. ഉപേക്ഷിക്കപെടുക എന്നത് പോലെ അപമാനകരമായ ഒന്ന് മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ നേരിടാനില്ല..അതുക്കും മേലെ ആണ്.., എന്റെ എന്ന് വിശ്വസിച്ച ഒരാൾ, അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ താൻ അറിയാതെ , തന്നിലും മേലെ മറ്റൊരാൾ ഉണ്ട് എന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന നോവ്.. അതിന്റെ ആഴം.. മുറിവ് ക്രമേണ വൃണം ആയി, അതിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധം വമിക്കാൻ തുടങ്ങും.. പകയുടെ വൃത്തികെട്ട മനം മടുപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന്.. അതിന്റെ തീവ്രതയിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇരുട്ടാണ്.. ഭ്രാന്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത് മനസ്സിൽ നടക്കുന്ന വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും ,വിഭ്രാന്തികളും ലഹരി മരുന്നിന്റെ പൈശാചിക ചിന്തകളെ വെല്ലും.. എന്നെ ചതിച്ചു..!! ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു..!!! ഇതിനെ വെല്ലാൻ മറ്റൊരു നഷ്‌ടത്തിനും സാധ്യമല്ല.. ഇര സ്വയം ആണ്.. പക്ഷെ പ്രത്യക്ഷ്യത്തിൽ വില്ലനും.. കുത്തികീറാൻ ഉള്ള വൈരാഗ്യം , കത്തിച്ചു കളയാനുള്ള പക ഒക്കെ കൊണ്ട് സൃഷ്‌ടിക്കപെടുന്ന മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരെങ്കിലും തക്ക സമയത്ത് അത് തിരിച്ചറിയണം.. അല്ലേൽ , ഇനിയും എത്രയോ ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപെടും… ലഹരി മരുന്നിനു അടിമ ആയിരുന്നോ ആ പയ്യൻ എന്നറിയില്ല.. ഓരോ കുറിപ്പുകളും എഴുതുമ്പോൾ ഓർക്കാറുണ്ട്,ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടു കൗമാരക്കാർ മുഴുവൻ മയക്കു മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ആണോ വായിക്കുന്നവർ കരുതുക എന്ന്.. അല്ല കേട്ടോ.. പക്ഷെ , നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ടെക്നോളജി വളരും പോലെ കുത്തനെ വളരുന്ന ഒന്ന് മയക്കുമരുന്നിന്റെ മേഖല തന്നെ ആണ്.. ഇതൊക്കെ വേണ്ടപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തി മടുത്തു.. ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ വയ്യ.. സിനിമയിൽ കാണുന്ന മാഫിയ യെക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ .. അതിന്റെ വേരുകൾ തേടി പോകാനുളള ആർജ്ജവവും സമയവും അധികാരം ഉളള ഭരണാധികാരികൾ നേടേണ്ടതാണ്.. കുട്ടികളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനു പകരം മാതാപിതാക്കളെയും അധ്യാപകരെയും ചേർത്ത് ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കാമോ എന്ന് ഓരോ വട്ടവും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വിളിക്കുന്ന സ്കൂൾ ,കോളേജ് , അധികാരികാരികളോട് പറയാറുണ്ട്.. ഫലം ഉണ്ടാകാറില്ല.. അഥവാ അവർ തയ്യാറായാൽ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സമയം ഇല്ല വരാൻ..! ഒന്നേ ഉള്ളു അത്തരം ക്ലാസുകൾ കൊണ്ട് ,നേടാൻ.. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാത്രം കുഞ്ഞുങ്ങളെ അറിയുന്നു.. അല്ലേൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം വരുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നു.. പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നതിന് ഓരോ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും വ്യക്തമായ ഉത്തരം കിട്ടും.. അല്ലാതെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ , ഓടി സൈക്കോളജിസ്റ് ന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് പോയിട്ട് കാര്യം ഇല്ല.. കതിരുമ്മേൽ വളം വെയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണം..?

നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കൗൺസിലർ നിങ്ങൾ തന്നെ ആകണം..! നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാലു മണികൂറു മക്കളുടെ കൂടെ ഇരിക്കേണ്ട.. പക്ഷെ ഇരിക്കുന്ന സമയം ,അവരോടു തുറന്നു ഇടപെടണം.. ചതിയിൽ പെടാതെ നോക്കാൻ മാത്രമല്ല.. ചതിക്കരുത് എന്ന് കൂടി ഉൾകാഴ്ച ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം.. സ്നേഹത്തെ ക്കാൾ വലുതാണ് വിശ്വാസം.. തലയുയർത്തി പിടിച്ചു ചങ്കുറ്റത്തോടെ മരണം വരെ ജീവിക്കാൻ, ഞാൻ ആരെയും ചതിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊരു അഹങ്കാരം സ്വയം നേടിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി.. എത്ര കോടി കാശിനെ ക്കാളും അതിനു മതിപ്പുണ്ട്..ഇല്ലേ..? അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ..എന്നിരുന്നാലും , പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയെ പോലെ അവനും ഉണ്ട് ഒരമ്മ..അച്ഛൻ..വേണ്ടപ്പെട്ടവർ.. അവരെ ഓർക്കുമ്പോൾ സഹിക്കുന്നില്ല.. കരയാൻ അവർക്കു ആയിട്ടുണ്ടാകുമോ..? നൂറായിരം വിരലുകൾ അവന്റെ കുടുംബത്തിന് നേർക്ക് നീളുക സ്വാഭാവികം.. അവന്റെ ഈ മാനസിക തകർച്ച അവരുടെ കണ്മുന്നിൽ വെച്ചാണോ എന്നറിയില്ല.. അവർ അറിഞ്ഞതാണോ അതോ അവനെ അറിയാൻ കഴിയാഞ്ഞതാണോ..? കുഞ്ഞേ.., ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കത്തിക്കാൻ തക്ക മനസ്സ് എങ്ങനെ നിന്നിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ സങ്കടം ഉണ്ടാകുന്നു.. നിന്നെ ഒന്നറിയാൻ , ഒന്ന് തിരുത്താൻ ആരും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്നൊരു കുറ്റബോധവും..

കടപ്പാട്: Kala Shibu

Continue Reading

Malayalam Article

ആരാണ് ചരിത്രമെഴുതാൻ പോകുന്നത്? രാജയോ അതോ ലുസിഫെറോ?

Published

on

By

മലയാള സിനിമയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച സൂപ്പർ താരങ്ങളാണ് മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും. മോഹൻലാൽ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന ലൂസിഫറിന്റെ ട്രെയ്‌ലറും മമ്മൂട്ടി കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന മധുര രാജയുടെ ടീസറും ഒരേ ദിവസമാണ് ഇറങ്ങിയത്. ഇന്നലെയാണ് രണ്ടും സിനിമകളുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്ത് വിട്ടത്. മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹന്‍ലാലിന്റെയും ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകള്‍ വഴി മുന്‍കൂട്ടി ആരാധകരെ അറിയിച്ച്‌, യുട്യൂബ് വഴി പ്രീമിയര്‍ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇരുചിത്രങ്ങളുടെയും പ്രചരണ വീഡിയോകള്‍. ഇതുപ്രകാരം ആദ്യമെത്തിയത് മധുരരാജയുടെ ടീസര്‍ ആയിരുന്നു. വൈകിട്ട് ആറിന് ടീസറെത്തി. രാത്രി ഒന്‍പതിനായിരുന്നു ലൂസിഫറിന്റെ ട്രെയ്‌ലര്‍.

വന്‍ പ്രതികരണമാണ് ഇരുചിത്രങ്ങളുടെയും വീഡിയോകള്‍ക്ക് ലഭിച്ചത്. മൂന്ന് മണിക്കൂര്‍ മുന്‍പെത്തിയതിനാല്‍ മധുരരാജയുടെ ടീസറായിരുന്നു യുട്യൂബ് കാഴ്ചകാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ രാത്രി മുന്നില്‍. എന്നാല്‍ പിന്നീട് ലൂസിഫര്‍ ഈ കണക്കുകളെ മറികടന്നു. യുട്യൂബ് പ്രീമിയറിലും ലൂസിഫര്‍ റെക്കോര്‍ഡ് സൃഷ്ടിച്ചു. 2.47 മിനിറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ട്രെയ്‌ലര്‍ പ്രീമിയര്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ ഒരേസമയം 57,000 പേര്‍ വരെ കണ്ടു. ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച്‌ 1,428,429ലധികം കാഴ്ചക്കാരാണ് മധുരരാജയുടെ ടീസറിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൂസിഫറിന്റെ ട്രെയ്‌ലറിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 2,515,215 ലേറെ കാഴ്ചകാരും.

ലൂസിഫർ ട്രൈലെർ 

സോഴ്സ്:  GOODWILL ENTERTAINMENTS

മധുരരാജാ ട്രൈലെർ 

സോഴ്സ്: Vysakh Entertainments

Continue Reading
“KeralaJobUpdates”

Writeups

Malayalam Article2 days ago

ഹോട്ടലുകളിൽ മുറിയെടുത്തവരുടെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ ഒളി ക്യാമറയിൽ പകർത്തി തത്സമയം സംപ്രേഷണം.

ഹോട്ടലുകളിൽ മുറിയെടുത്തവരുടെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ ഒളി ക്യാമറയിൽ പകർത്തി തത്സമയം സംപ്രേഷണം. 4500 രൂപ അടച്ച് സൈറ്റിൽ തത്സമയം കാണാൻ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയത് നൂറിലധികം പേര്.  കൊറിയയിൽ...

Malayalam Article3 days ago

കുഞ്ഞേ.., ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കത്തിക്കാൻ തക്ക മനസ്സ് എങ്ങനെ നിനക്കുണ്ടായി? നിന്നെ ഒന്നറിയാൻ, ഒന്ന് തിരുത്താൻ ആരും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ..

സാധാരണക്കാരായ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ ഒരുപക്ഷെ , എന്നെപോലെ കൗമാരക്കാരായ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന കൗൺസിലർ കൂടി ആയ വ്യക്തികൾ കൂടുതൽ ആശങ്കപ്പെടുന്ന കാലമാണ് ഇത്… കാരണം , ഞങ്ങളുടെ...

Malayalam Article3 days ago

ആരാണ് ചരിത്രമെഴുതാൻ പോകുന്നത്? രാജയോ അതോ ലുസിഫെറോ?

മലയാള സിനിമയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച സൂപ്പർ താരങ്ങളാണ് മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും. മോഹൻലാൽ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന ലൂസിഫറിന്റെ ട്രെയ്‌ലറും മമ്മൂട്ടി കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന മധുര രാജയുടെ ടീസറും...

Malayalam Article5 days ago

ഇന്ത്യാമഹാരാജ്യത്തെ ചായക്കടക്കാരെല്ലാം ഇന്ന് ഭയത്തോടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പ്രസംഗവേദിയിൽ മോദിക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ച് മമതാ ബാനർജി.

ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ ഇത്തവണ പരിഹാസവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് മമത ബാനര്‍ജിയാണ്. കോണ്‍ഗ്രസ് സഖ്യം പൊളിഞ്ഞതോടെ ബംഗാളിലെ ഇലക്ഷൻ പോരാട്ടം തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനും ബിജെപിക്കും ഇടയിലാവുമെന്ന ഭയത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ചായ വില്പനക്കാരെല്ലാം ജീവിക്കുന്നതെന്നുമാണ് മമത...

Malayalam Article5 days ago

അമ്മായിഅമ്മ മരിച്ചതിന്റെ ദുഃഖം താങ്ങാനാവാതെ മരുമകളുടെ ആത്മഹത്യ. സംഭവത്തിന്റെ യഥാർത്ത ട്വിസ്റ്റ് തുറന്നുപറഞ്ഞു മകൻ.

മുംബയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഒരു പോലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു വാർത്ത ആയിരുന്നു അമ്മായി അമ്മയുടെ മരണത്തിൽ മനം നൊന്ത് മരുമകൾ ആത്മഹത്യാ...

Malayalam Article5 days ago

അമ്മയുൾപ്പെടെ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് “കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ കുറ്റം പറയരുത്. ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ കുറിപ്പ് വയറലാകുന്നു

അമ്മയുൾപ്പെടെ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് “കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ കുറ്റം പറയരുത്, എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് പറയാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ് തീർത്തോണം, അല്ലാതെ നാടുനീളെ പാർട്ടിയെ കുറ്റം...

Malayalam Article5 days ago

പ്രിത്വിരാജിന് ശേഷം കേരളത്തിലേക്കുള്ള അടുത്ത ലംബോർഗിനി കോട്ടയത്ത് എത്തി മക്കളേ..

ലംബോർഗിനി! ഏതൊരു വാഹനപ്രേമിയുടെയും സ്വപ്ന വാഹനം. രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും വ്യത്യസ്തത നില നിർത്തുന്ന ഈ വാഹനം സ്വന്തമാക്കാൻ ആരാണ് കൊതിക്കാത്തത്? എന്നാൽ കേരളത്തിലെ റോഡുകൾ ലംബോർഗിനിയുടെ ഘടനയ്ക്ക്...

Malayalam Article6 days ago

ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസർ പരിശോധിക്കാൻ പോയ യുവതിക്കുണ്ടായ മനസ്സ് മരവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം.സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാരും ഈ പോസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക.

ഇന്ന് സ്ത്രീകളിൽ സർവ്വ സാദാരണമായി കാണുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസർ. സിനിമ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ നിരവധി പേരെയാണ് ഈ അസുഖം കാർന്നുതിന്നത്. ചിലരൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു...

Malayalam Article6 days ago

“നീയൊരു വേശ്യയാണ്, വേശ്യ മാത്രം…നാസിർ ഹുസൈന്റെ പോസ്റ്റ് വൈറലാകുന്നു

“നീയൊരു വേശ്യയാണ്, വേശ്യ മാത്രം…ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നെക്കുറിച്ചു ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചില്ല… നിന്നെ ഒരിക്കലും ഇനിയെൻറെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടുപോകരുത്… ” അവൾ അന്നുവരെ കാണാത്ത ഭാവമായിരുന്നു അവൻറെ മുഖത്ത്…...

Malayalam Article6 days ago

അച്ഛനെ ആൾകൂട്ടത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മകൻ. ഹൃദയ സ്പർശിയായ ഒരു വീഡിയോ.

അച്ഛനെ ആൾകൂട്ടത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മകൻ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത മക്കളാണ് ഉള്ളത്. കുറച്ച് പേർ വൃദ്ധസദനത്തിൽ കൊണ്ടാക്കുന്നു, കുറച്ചുപേർ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. മറ്റുചിലരാകട്ടെ...

Trending

Copyright © 2019 B4blaze Malayalam