മൊറോക്കോയിൽ അവൾ ഒരു ഇടയകക്കാരിയായിരുന്നു.ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി! പ്രചോദന കഥ.

0
105

ഒരിക്കൽ മൊറോക്കോയിൽ ഇടയ പെൺകുട്ടി ആയിരുന്ന നജത് വല്ലാഡ് ബെൽക്കാസെം ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി!

ജീവിതത്തിൽ ഉയരത്തിൽ എത്താൻ എല്ലാവരുo സ്വപ്നം കാണുന്നു പക്ഷെ വളരെ നിശ്ചിതമായ ആൾക്കാർക്കു മാത്രമേ അതിന്മേൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നോള്.നജത് വല്ലാഡ്-ബെൽക്കാസെമിന്റെ കഥ ഇതാണ്.
അവളുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും മറികടന്ന് അവൾ സ്വന്തം വിധി തയ്യാറാക്കി.

നജാത്ത് അവളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഫ്രാൻസിലേക്ക് മാറി അവസരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും സമരങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതുമായ യഥാർത്ഥ ലോകത്തെ നേരിട്ടു.ഫ്രാൻസിലെ കോളേജിൽ അവൾ പഠനത്തിനായി ചേർന്നു.ആദ്യമൊന്നും അവൾക്ക് അവിടുത്തെ ഭാഷ ഒന്നും വശമില്ലായിരുന്ന് എന്നാൽ വർഷാവസാനത്തോടെ അവൾ ഭാഷ പഠിച്ചു.

നജാത്തിന്റെ അച്ഛൻ പെൺമക്കൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ കര്ശനമായ നിബന്ധനകൾ വെച്ചിരുന്നു. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പുറത്തു പോകരുത്,ആൺകുട്ടികളുമായി കൂട്ട് വേണ്ട എന്നിങ്ങനൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവക്ക് പഠനത്തിനോടായിരുന്നു കൂടുതൽ ശ്രെദ്ധ.

അമൈൻ സർവകലാശാലയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നജാത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു.
മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പിന്തുടരുന്ന സമയത്ത് മാതാപിതാക്കളുടെ സാമ്പത്തിക ലോഡ് എടുക്കാൻ നജാത്ത് ഒരേ സമയം രണ്ട് ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടിവന്നു.

ഇക്കാലയളവിൽ നജാത് ബോറിസ് വല്ലാഡ് എന്ന സുഹൃത്തിനെ പരിചയപ്പെട്ടു , 2005 ൽ അവർ വിവാഹിതരായി.
ലീഗിന്റെ മേയറുടെ ഉപദേശകനായി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് നജാട്ടിന്റെ രാഷ്ട്രീയജീവിതം ആരംഭിച്ചു. പിന്നീട് അവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടി കൗൺസിലർ സീറ്റ് നേടി. 2012 ൽ, സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാൻസ്കോ ഹൊളൻഡെയുടെ വനിതാ കാര്യമന്ത്രിയായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടു.

2014-ൽ സ്ത്രീ വനിതാ മന്ത്രി, നഗരകാര്യ മന്ത്രി, യുവജന കാര്യ വകുപ്പ്, സ്പോർട്സ് എന്നിവയുടെ മന്ത്രിയായിരുന്നു. ഒരു പ്രധാന മന്ത്രിസഭയിൽ അവൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ഉപദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് നജത് പറഞ്ഞു, “രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാൻ യുവജനങ്ങളെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കാനുള്ള മികച്ച മാർഗ്ഗമാണ് അത്.

അങ്ങനെ ഇടയകക്കാരിയായിരുന്ന അവൾ ഫ്രാൻസിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആയി….