രാക്ഷസ്സനിലെ Vfx Breakdown എഡിറ്റിംഗ് വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി കാണാം !

0
95

രാക്ഷസ്സനിലെ Vfx Breakdown എഡിറ്റിംഗ് വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി കാണാം !

ere is the VFX Breakdown of “Ratsasan ” done by Aksha studios, chennai, india.
Production House – Axess Film Factory
Worldwide Release – Trident Arts
Producer – G. Dilli Babu
Director – Ramkumar

Music – Ghibran
Dop – Pv.shankar
Editor – San Lokesh
Stunt – Vicky
VFX- Aksha Studios
VFX SUPERVISOR – G.E.ASHOKKUMAR