ഇതും ടിക് ടോക്കോ 16 കാരനും 14 കാരിക്കും കല്യാണം !

0
704

മുവാറ്റുപുഴ വാളകം സ്കൂളിലെ പ്ലസ് 1 വിദ്യാർത്ഥി ആണ് ആൺകുട്ടി. കോളേജ് പോകുന്നതോ വരുന്നതോ ആണ് കണ്ടിട്ട് ചെറിയ പെൺകുട്ടി.വീട്ടുകാരുടെ അറിവോടെ ആവട്ടെ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാർ കാണും വരെ ഷെയർ ചെയ്യൂ.

അവളിട്ടിരിക്കുന്ന ചെരുപ്പ് മുതൽ ആ യൂണിഫോം വരെ.. ഒരപ്പന്റെ വിയർപ് ആണല്ലോ.. അങ്ങേരോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കണം.. മക്കളെ ഇത് നാശം വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഓർത്തു നോക്കു സങ്കടം തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ആയിപോകുന്നല്ലോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങൾ കളി അല്ല കല്യാണം. തൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ നമ്മൾ സദാചാര ഗുണ്ട 12 ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ..

*കാലം* *പോയൊരു* *പോക്കേ* കുട്ടികൾ ആയാൽ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആകാമോ, 16 വയസ് കാരനും 14 വയസു കാരിക്കും കല്യാണം മുവാറ്റുപുഴ വാളകം സ്കൂളിലെ പ്ലസ് 1 വിദ്യാർത്ഥി ആണ് ആൺകുട്ടി

Posted by Ayyo paavam)അയ്യോ പാവം on Thursday, January 3, 2019