മറിയത്തിന്‌ 37വയസിൽ 38കുട്ടികൾ..എല്ലാം ഒരു പുരുഷനിൽ നിന്നും

0
258

ലോകത്ത് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം കുട്ടികൾ ഉള്ള അമ്മയേ പരിചയപ്പെടാം. മറിയം നബാറ്റന്‍സിയെന്ന ഉഗാണ്ടക്കാരി. 37 വയസിനുള്ളില്‍ 38 മക്കളുടെ അമ്മയായ സ്ത്രീയാണ് മറിയം.

മറിയത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാം തന്റെ ഒരേ ഭർത്താവിലൂടെയുള്ളതാണ്‌. ഉറച്ച ദാമ്പത്യം. മറിയത്തിനു ഇരട്ട കുട്ടികൾ 6 ജോഡിയുണ്ട്. 4പ്രസവത്തിൽ 3 കുട്ടികൾ വീതവും, 3 പ്രസവത്തിൽ 4കുട്ടികൾ വീതവും ഉണ്ടായി.ഇതാണ്‌ കുട്ടികൾ പെരുകാനിടയായത്. ഹൈപ്പര്‍ ഒവല്യൂഷന്‍ എന്ന ശാരീരിക പ്രത്യേകത കാരണമാണ് മറിയം 38 കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ജന്മം നല്‍കിയത്. സാധാരണ സ്ത്രീകളില്‍ മാസമുറ സമയത്ത് ഒരു അണ്ഡം മാത്രം ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ മറിയത്തിന്റെ ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ ഒന്നിലധികം അണ്ഡങ്ങള്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇക്കാരണത്താല്‍ ഓരോ തവണയും മറിയം ഗര്‍ഭം ധരിക്കുമ്പോള്‍ ഒന്നിലധികം കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ജനിക്കുന്നു.

നിരവധി തവണ ഗര്‍ഭനിരോധന മാര്‍ഗങ്ങള്‍ പരീക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും ഫലപ്രദമായില്ലെന്നും മറിയം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. 12-ാം വയസില്‍ വിവാഹിതയായ 38 കുട്ടികളുമായി ഒരു വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. മറിയത്തിന്റെ പിതാവിന് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരിലായി 45 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു.

Source