സിബിഎസ്ഇ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2019-2020-357 ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, വിവിധ ഒഴിവുകൾ. - മലയാളം ന്യൂസ് പോർട്ടൽ
Featured

സിബിഎസ്ഇ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2019-2020-357 ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, വിവിധ ഒഴിവുകൾ.

ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള 357 തസ്തികകളിലേക്ക് അർഹരായ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ (സിബിഎസ്ഇ) അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു . യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 16-12-2019 വരെ ഏറ്റവും പുതിയ ഓൺലൈൻ മോഡ് വഴി മാത്രം അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് . വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ, ആവശ്യമായ പ്രായപരിധി, തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി, ഫീസ് വിശദാംശങ്ങൾ, എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

സംഘടന

സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ

തൊഴിൽ തരം

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലികൾ

ആകെ ഒഴിവുകൾ

357

സ്ഥാനം

ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ

പോസ്റ്റിന്റെ പേര്

അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റെനോയും മറ്റുള്ളവരും

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി-
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി – (ഐടി)
അനലിസ്റ്റ് (ഐടി) –
ജൂനിയർ ഹിന്ദി പരിഭാഷകൻ-
സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്-
സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ –
അക്കൗണ്ടന്റ് –
ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്-
ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ്-

ഒഴിവുകളും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും:

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി – ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രിയും 3 വർഷത്തെ പരിചയവും –

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി- (ഐടി- ബിഇ / ബിടെക് (ഐടി) / എംഎസ്‌സി (ഐടി) / എംസിഎ, കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പരിചയം-

അനലിസ്റ്റ് (ഐടി) -ബിഇ / ബിടെക് (ഐടി) / എം.എസ്സി. (ഐടി) / എംസി‌എ, മിനിറ്റ് 05 വർഷം പരിചയം –

ജൂനിയർ ഹിന്ദി വിവർത്തകൻ – ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനത്തിൽ ഹിന്ദി / ഇംഗ്ലീഷിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്.

സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് – 40 wpm അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ ടൈപ്പിംഗ് വേഗതയുള്ള ബിരുദം –
സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ – ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി

അക്കൗണ്ടന്റ് 6- ഒരു വിഷയമായി കൊമേഴ്‌സ് / അക്കൗണ്ടുകളുമായി ബിരുദം

ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് – പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പിംഗ് വേഗത 35 ഡബ്ല്യുപിഎം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ 10500 കെഡിപിഎച്ച് തുല്യമായ വേഗത അല്ലെങ്കിൽ 30 ഡബ്ല്യുപിഎം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഹിന്ദിയിൽ 9000 കെഡിപിഎച്ച് തുല്യ വേഗത

ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ്- ഒരു വിഷയമായി കൊമേഴ്‌സ് / അക്കൗണ്ടുകളുമായി ബിരുദം

ആവശ്യമായ പ്രായപരിധി:

കുറഞ്ഞ പ്രായം: 18 വയസ്സ്
പരമാവധി പ്രായം: 40 വയസ്സ്

ശമ്പള പാക്കേജ്:

Rs. 5200 – രൂപ. 20,200 / – + ജിപി Rs. 1900 / –

അപേക്ഷ ഫീസ്:

ജനറൽ / ഒബിസി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ഗ്രൂപ്പ് എ: 1500 രൂപ –
ജനറൽ / ഒബിസി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ബി & സി: 800 രൂപ –
എസ്‌സി / എസ്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ: ഇല്ല

റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മോഡ്:

ഒരു എഴുത്ത് പരിശോധനയും (സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റ്) ഒരു നൈപുണ്യ പരിശോധനയും സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെടും. എഴുതിയ ടെസ്റ്റ് (സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റ്) രണ്ടര മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള 300 മാർക്ക് ആയിരിക്കും. എഴുത്തു പരീക്ഷയിൽ ആകെ 150 ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. രേഖാമൂലമുള്ള പരീക്ഷണ ഫലങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നൈപുണ്യ പരിശോധനകൾക്കായി (ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് മുതലായവ) അപേക്ഷകരെ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും.

ഫീസ് ഘടന:

പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗ / പിഡബ്ല്യുബിഡി / മുൻ സൈനികർ / സ്ത്രീകൾ / പതിവ് സിബിഎസ്ഇ ജീവനക്കാർക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് ഇല്ല. ഗ്രൂപ്പ് ബി, സി തസ്തികകൾക്ക് 500 രൂപയും ഗ്രൂപ്പ്- എ പോസ്റ്റിന് 1500 രൂപയും അപേക്ഷാ ഫീസായി ഓൺ‌ലൈൻ മോഡ് നൽകണം.

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം :

തന്നിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം അനുസരിച്ച് യോഗ്യതയുള്ള താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട തസ്തികകളിൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, സ്ഥാനാർത്ഥി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ഫോം പൂരിപ്പിക്കുകയും വേണം. ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രിന്റ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷന് അയയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല. തുടർനടപടികളെക്കുറിച്ച് യോഗ്യരായ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ അറിയിക്കും. ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ഒരു പ്രിന്റ് കോപ്പി സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

ഓൺലൈൻ മോഡിനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ:

Www.cbse.nic.in എന്ന website ദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക

അപേക്ഷകർക്ക് ഓൺ‌ലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാം

അപേക്ഷകർ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം

ആവശ്യമെങ്കിൽ അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുക.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സമർപ്പിക്കുക ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിന്റ് out ട്ട് എടുക്കുക

Links ഔദ്യോഗിക ലിങ്കുകൾ:

അറിയിപ്പ് ലിങ്ക്: ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക : https://bit.ly/2NXUY7i
ലിങ്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നു: ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക : https://bit.ly/2QxBIzs

ഫോക്കസിംഗ് തീയതികൾ:

ആരംഭ തീയതി 15.11.2019
അവസാന തീയതി 16.12.2019

Trending

To Top
Don`t copy text!