വലിയ സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ കൂട്ടായി കെഎസ്ആർടിസിയുമുണ്ട്; പ്രത്യേക സർവീസുകൾ നടത്തും

Follow Us :

സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികൾക്കായി പ്രത്യേക സർവീസുമായി കെഎസ്ആ‍ർടിസി. തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ 61 പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 23666 ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്. ജൂൺ 16നാണ് പരീക്ഷ. പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ദീർഘദൂര സർവീസുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്‌പെഷ്യൽ സർവീസുകളാണ് കെഎസ്ആർടിസി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

തിരക്കനുസരിച്ച് എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടും ഞായറാഴ്ച രാവിലെയും ഉച്ച കഴിഞ്ഞും ആവശ്യമായ സ്‌പെഷ്യൽ സർവീസ് ട്രിപ്പുകൾ തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലേക്ക് നടത്തുമെന്നും കെഎസ്ആർടിസി അറിയിച്ചു. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് എത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തിരികെ പോകാനും സംവിധാനമുണ്ടാകും. തിരുവനന്തപുരത്ത് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളെ കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് സമയം ക്രമീകരിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തുമെന്നും കെഎസ്ആർടിസി അറിയിച്ചു.