മോഹം…

പുതുമഴയും പുലര്‍വെയിലും

ചൊരിയുന്നൊരു പുലരിയിലൊരു

പുതുമലരായ് വിരിയാനൊരു

മോഹം…

ഒരുതളിരിന്‍ തുമ്പിൽ

നിന്നടരുന്നൊരു ഹിമകണമായ്

മണ്ണില്‍ വീണലിയാനൊരു

മോഹം…

ഒരു കാറ്റായ് അലയാന്‍..

ഒരു കനലായ് എരിയാന്‍..

ഒരു പാട്ടിന്‍ വരിയായി

ഒരു നാവില്‍നിന്നൊഴുകാനൊരു

മോഹം…

ഒരു മഴയായ് പെയ്യാന്‍..

ഒരു നദിയായ് ഒഴുകാന്‍..

ഒരു നദിതന്‍ കൈവഴിയായ്

കടലില്‍ ചെന്നലിയാന്‍..

മോഹം…

ഒരു പനിനീര്‍പൂവിന്‍റെ…

സൗരഭമായ് മാറാന്‍…

ഒരു തുമ്പപ്പൂവിന്‍റെ

നൈര്‍മല്ല്യമാവാന്‍…

ഒരു കുഞ്ഞിക്കുരുന്നായി

ഒരു മാറില്‍ ചേര്‍ന്നുമയങ്ങാനും

മോഹം…..!!!

-എം.ജി.ആര്‍.

MG Rajesh
MG Rajesh
Previous articleഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ …
Next articleക്യാന്‍സര്‍ ബാധിച്ച് മരിച്ച സുഹൃത്തിന്റെ ആറുകുഞ്ഞുങ്ങളെ ദത്തെടുത്ത് സ്റ്റെഫാനി: വിര്‍ജീനിയയില്‍ നിന്നും ഹൃദയ സ്പര്‍ശിയായ ഒരു സൗഹൃദ കഥ.