മലയാളം ന്യൂസ് പോർട്ടൽ

Tag : sethuraman

Film News

അന്തരിച്ച നടന്‍ സേതുരാമന് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു; സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് കുടുംബം

WebDesk4
അന്തരിച്ച തമിഴ് ‌നടൻ സേതുരാമന്‌ ആൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചു, സേതുരാമന്റെ സഹപ്രവർത്തകനാണ് ഈ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചത്. അങ്ങനെ അവൻ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തി, പ്രായം മാറിയെന്നേയുള്ളു,  അവൻ വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കെത്തി, ഞങ്ങൾ അവനെ കുട്ടിസേതു എന്ന്...