മലയാളം ന്യൂസ് പോർട്ടൽ

Tag : tips

Health

ഉലുവാവെള്ളം എങ്ങിനെ മുടിവളർച്ചക്കു ഉപയോഗിക്കാം

Webadmin
പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ … ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു മികച്ച ഹെയർ ടിപ്പ് ഉലുവ വെള്ളം നൽകുന്നു … ഇത് എന്റെ മുടിക്ക് വളരെക്കാലമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു …. ഉലുവയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഫലം ലഭിച്ചു...
Health

TWINS ഉണ്ടാകാന്‍ ഉള്ള സാധ്യത എങ്ങനെ കൂട്ടാം?

admin
ഓരോ സ്ത്രീകൾക്കും ഏറെ സന്ദോഷം തരുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അവർ അമ്മയാകുന്ന നിമിഷം എന്നാൽ ഈ ചിലർക്ക് ഭാഗ്യം ഏറെ കൂടുതലായാൽ ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ ജനിക്കുക ഉണ്ടാകും. ഗർഭിണി ആയിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങയിൽ...
Health

എത്ര കടുത്ത ചുമയും മാറും ഈ പരമ്പരാഗത ലേഹ്യം കഴിച്ചാൽ….

admin
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രോഗം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഇല്ല അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നയാണ് ചുമ. ചെറിയൊരു പനി വന്നാൽ ചുമ തുടങ്ങുന്ന മനുഷ്യരിൽ പനി മാറിയാൽ പോലും...
Health

വിവാഹിതരെ നിങ്ങൾക്കൊരു കുട്ടി ഇല്ലേ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും കാണുക

Webadmin
വിവാഹിതരെ നിങ്ങൾക്കൊരു കുട്ടി ഇല്ലേ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും കാണുക.വിവാഹജീവിതം ആരംഭിച്ച ശേഷം ദമ്പതികൾക്കുള്ളിൽ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കുട്ടി ഇല്ലായ്മ എന്നാൽ ചിലരുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറെ പെട്ടെന്ന്...