മലയാളം ന്യൂസ് പോർട്ടൽ

Tag : Kerala traffice

News Uncategorized

ശരിക്കും തലകുടുങ്ങി ജനങ്ങൾ, ഹെല്‍മെറ്റ്‌ ഇനി മുതൽ പിന്നിലും നിര്‍ബന്ധം

WebDesk4
കേന്ദ്ര മോട്ടോര്‍ വാഹനനിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യും മുമ്ബ്‌ ഹെല്‍മെറ്റില്‍ ഇളവ് നല്‍കാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കേരള മോട്ടോര്‍ വാഹന നിയമത്തില്‍ 347എ എന്ന വകുപ്പ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി. ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത...