അരക്കിലോ ഭാരമുള്ള ബ്രെഡ് പക്കോഡയാണ് യുവാവ് തിന്നുന്നത്

ഒരു പീസ് ബ്രെഡ് തന്നെ 250 ഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്. ഈ ഭീമൻ ബ്രെഡ് പക്കോഡയുണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ വളരെ വേഗത്തിലാണ് വൈറലായത്. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഭക്ഷണമാണ് ബ്രഡ് പക്കോഡ. വീടുകളില്‍ പ്രഭാത ഭക്ഷണമായും ചായപലഹാരമായെല്ലാം ഇത്…

View More അരക്കിലോ ഭാരമുള്ള ബ്രെഡ് പക്കോഡയാണ് യുവാവ് തിന്നുന്നത്