ഇലക്ഷൻ ചൂട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പുതിയ ചിത്രം!  ഒരു റിവഞ്ച് ത്രില്ലറുമായി സംവിധായകൻ  രാഹുൽ രാമചന്ദ്രൻ 

താത്കാലികമായി 251 എന്ന പേരിട്ട ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയിൽ മുൻപ് ചർച്ചയായ വിഷയം ആയിരുന്നു , ചിത്രത്തിൽ നായകനായി എത്തുന്നത് സുരേഷ് ഗോപിയാണ്, രാഹുൽ രാമചന്ദ്രൻ ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്, പല…

View More ഇലക്ഷൻ ചൂട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പുതിയ ചിത്രം!  ഒരു റിവഞ്ച് ത്രില്ലറുമായി സംവിധായകൻ  രാഹുൽ രാമചന്ദ്രൻ